Kezdődik a tanév

Áldásos tett a tanévet a templomban kezdeni – bizonyára többen is elmondják majd hétfő délelőtt a nagykárolyi Kalazanci Szent József római katolikus templomban, az egykori piarista gimnázium örökségét felvállaló nagykárolyi felekezeti iskolaközpont tanévnyitó-ünnepségén. Merthogy az új tanévet, a 2018–2019-eset Veni Sancte szentmisével kezdi a felekezeti iskola.

A meghitt szertartásra szeptember 10-én, hétfőn 9 órai kezdettel a Kalazanci Szent József-templomban kerül sor.

Két évvel ezelőtt készültek az alábbi képek.

Akkor elhangzott, hogy szeptember 14-én, a Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepén két történelmi eseményre, Krisztus keresztjének megtalálására, valamint visszaszerzésére emlékezik a Katolikus Egyház. Schönberger Jenő szatmári megyéspüspök mindehhez hozzákapcsolta a tanévkezdést. Érvelése szerint egyébként teljes egészében illenek egymáshoz: a kereszt és az iskola. Ehhez a gondolatmenethez kapcsolódott a felekezeti iskola spirituálisa, Simon Attila. Mint rámutatott, a katolikus iskola az a műhely, amelyben ugyanolyan szerepet kap a világi és a hitbeli oktatás. A keresztény oktatásnak a kereszt metszéspontjában kell állnia – tette hozzá.

A legszentebb áldozat bemutatását követően Kocsis Aliz iskolaigazgató köszöntötte a tanulókat, az őket elkísérő szülőket, hozzátartozókat, illetőleg a meghívottakat, így Potápi Árpád Jánost, a magyarországi miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkárát, Seszták Oszkárt, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Önkormányzatának elnökét, Pataki Csaba szenátort, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség megyei szervezetének elnökét, Erdei D. István parlamenti képviselőt, Altfatter Tamás alprefektust stb. Kiemelten üdvözölte az előkészítő 25 fős osztályközösségét, illetőleg a 85 főnyi kilencedikest. Kívánta nekik, hogy könnyen illeszkedjenek be az iskola közösségébe.

Ezek azok a napok, élmények, amelyek örökre megmaradnak – emelte ki beszédében Potápi Árpád János államtitkár, aki elmondta, hogy ő maga is emlékezik még arra a több mint négy évtizeddel ezelőtti napra, amikor is első alkalommal ment be az iskolájába. A magyar kormány nevében köszönetet mondott az egyháznak, amiért a kereszténység ügye mellett mindenkoron segédkezett abban, hogy magyarnak maradhassunk meg. Kérte őket, hogy továbbra is mutassák az utat. Pataki Csaba szenátor szintén arra buzdította hallgatóságát, hogy ragaszkodjanak a szülőföldhöz, az anyanyelvhez, a hithez.

A megható gondolatokat követően az iskolaigazgató nyitotta meg a tanévet – kívánt mindahány „kalazancisnak” eredményes tanévet.