Harmincheten vizsgáznak

Minden korábbinál többen adnak számot szombat délelőtt Nagykárolyban az angoltudásukról. A szakember szerint egyre inkább tudatosan jelentkeznek a fiatalok a világon mindenhol elfogadott oklevelet kiadó vizsgára.

Különösen sokan vágnak neki szombat délelőtt az angol nyelvbeli jártasságukat felmérő tételsornak a nagykárolyi Elméleti Líceumban. 2013 óta, amikor is a középiskola Cambridge-nyelvvizsgaközponttá vált, igen sok diák vett részt a közép- és felsőfokú próbákon, melyeket évente három-négy alkalommal tartanak meg Nagykárolyban — tudtuk meg Mák Lilla angoltanártól.

Mint ismeretes, a két nyelvvizsga, FCE és CAE, különböző területeken használható fel. A felsőfokú CAE-t elismerik minden európai egyetemen, felvételikor válik hasznossá. A középfokú FCE inkább álláslehetőségek megpályázásához nyújt segítséget.

Ma, szombaton középfokú fog zajlani, és ennek az a különlegessége, hogy minden korábbinál többen vesznek részt az alkalmon, egész pontosan 37-en. Egyébként mind Nagykárolyban, mind más vizsgaközpontokban az a jellemző, hogy egyszerre 12–13 diák vág neki a korántsem könnyű tételsornak. A pedagógus érvelése szerint a létszámnövekedés annak tudható be, hogy egyre inkább megnőtt a presztízse a vizsgának, egyre jobban tudatosul a fiatalokban, hogy „van értelme”, hogy a későbbiekben hasznukra lesz az, ha idejében megszerzik. Amúgy ennek szellemében immár általános iskolásoknak is tartanak vizsgákat, méghozzá évente kétszer.

A mostani alkalmon mind a harminchét diák az Elméleti Líceum tanulója, zömük 11. vagy 12. osztályos.

A megnövekedett létszám igen nagy logisztikai kihívást jelent a károlyi központnak, ezért nagyváradi központtól kértek segítséget, onnan kaptak laptopokat. A szóbeliket már az előző héten megtartották, ma délelőtt pedig az írásbeli tételek segítségével bizonyíthatnak a fiatalok. A vizsga ezen része (nyelvhasználat, olvasás, írás, hallott szöveg megértése) számítógépen zajlik. A diákok dolgozatai összesítve kerülnek a Cambridge-i javítóbizottság elé, itt, helyben az értékelés nem történik meg. Különböző kompetenciákat vizsgálnak, úgy mint nyelvtani helyesség, szövegértés és -alkotás, szókincs stb.