Idén is időben lesz bérük a kórház dolgozóinak

Az új év első tanácskozására gyűltek össze ma a nagykárolyi önkormányzati határozatokat meghozó testület tagjai. Ám maga az esemény – a szokásoknak megfelelően – nem az érdemi, a közjót célzó vitáról szólt, annál inkább öncélú, magamutogatásról. Mi több, az egyik tanácstag (még a nevét sem írom le!) a város kórház költségvetését „térdepelve elkészítettnek” minősítette…

a (1)

A szólásmondás arra utal, hogy az elkészítők sebtében, kapkodva, nem átgondolva készítették el a kórház büdzséjét. Persze a mondást másként is lehet értelmezni… – főleg annak függvényében, hogy a megszólaló, másoknál önmaga szerint mindent jobban tudó tanácstag a korábbi években már kiabált is az egészségügyi intézmény gazdasági vezetőjével. Rendszeresen kioktatja (illetve egész pontosan megpróbálja…).

A Nagykárolyi Városi Kórház mint az önkormányzat alárendelt intézménye lett az éves költségvetésén keresztül témája a ma megtartott tanácskozásnak. A megszólaló sérelmezte, hogy néhol akár 300 százalékkal is nőttek például a higiéniai szolgáltatásokra szánt összegek vagy éppen a közművesítéssé az előző negyedévekhez képest. Mindezt persze a rá jellemző arroganciával, délies túljátszással adta elő. Mint fogalmazott, megengedhetetlen, sőt, egyenesen kétségbeejtő, hogy ilyen büdzsét tegyenek az orra alá.

A helyreigazgatások, a magyarázatok stb. szép sorjában érkeztek. Például messze nem nőttek arányaiban a kiadások – talán valamit rosszul értelmezett a megszólaló. A bérek az országos rendeletnek megfelelően emelkednek a kórházban is – 25 százalékkal…

Ennek kapcsán fejtette ki Kovács Jenő nagykárolyi polgármester, hogy végre talán méltó béreik lesznek az orvosoknak. Abban bízik, hogy ennek hatására itthon maradnak, s nem vállalnak tőlünk nyugatabbra munkát. (Netán még nagyobb odaadással végzik a hivatásukat.)

Hangoztatta ugyanakkor, hogy a kórház működtetése nagy gondokkal néz szembe. Számos alapvető felszerelést kellene beszerezni. Erre érzése szerint kormánypénzt nem igen kap a város. Így európai uniós alapokra pályázik – éppen a napokba nyújtják be közösen a kisváradai kórházzal egy összesen 2,4 millió eurós projektet. Amennyiben kiderül, hogy az az út sem járható, akkor akár hitel révén is, de az önkormányzatnak kell gondoskodnia a legalapvetőbb felszerelésekről – nyomatékosította az elöljáró.

Ez a téma persze nem igazán hozta tűzbe az örökellenzékit. Kötötte az ebet a karóhoz, hogy a számokkal csak ő boldogul. Nem értette például, miért kell a kórháznak mintegy megelőlegeznie önmagát annak érdekében, hogy az intézmény alkalmazottai idejében megkaphassák a béreiket. Érkezett a válasz, hogy az egészségbiztosító részlegekre lebontva legkésőbb 20-áig utalja át a kórháznak a bérezéshez szükséges pénzt. Így, akár az előző években, idén is megelőlegezik azt, s majd visszaadják.

Egy tartózkodás, illetve más napirendi pontok kapcsán a „szokásos” egyetlen ellenszavazat mellett döntött a tanács a tavalyi költségvetésből fennmaradt összegek felhasználásáról is. Elfogadták a hivatal munkaközösségében dolgozók béreiről szóló határozattervezetet. Arról is döntés született, hogy azon egyházközösségek, melyek az előző évben nem használták fel a számukra elkülönített pénzt, megkapják idén. De „természetesen” mindezt igazi hangoskodás, délies acsarkodás közepette tette meg a testület. Illetve egész pontosan csak egy személy cirkuszolt…

(megyeri)