Ismerkedjünk a Waldorf óvodák világával!

Márföldi Erika Waldorf óvodapedagógus, a budapesti Waldorf Ház óvodai tanácsadója mutatja be az érdeklődők számára a Waldorf óvodák világát. A Nagykárolyi Művelődési Központ által szervezett alkalomra február 24-én, 17.30 órától kezdődően kerül sor.


Az eseményre a belépés ingyenes, azonban előzetes regisztrációhoz kötött! A szervezés költségeinek fedezése végett, a szervezők adományokat, felajánlásokat elfogadnak.

HELYFOGLALÁS:
Helyek korlátozott számban érhetők el (legfeljebb 40 fő), ezért ha biztosítani szeretné mindenki a magáét, akkor az alábbi link alatt található regisztrációs űrlapot mindenképpen kérik kitölteni:
https://forms.gle/R3mEgawGd1HEzjVF9
A helyfoglalás sikerességét e-mailben igazolják vissza.

HELY LEMONDÁSA:
Amennyiben valamilyen oknál fogva mégsem sikerülne részt venni az eseményen, a szervezők kérik, hogy a lemondást, legalább 48 órával az előadás kezdete előtt a nagykarolyiwaldorf@gmail.com e-mail címre jelezzék, hogy egy várólistás érdeklődőnek átadhassák a helyet.

A szervezők felhívják az érdeklődők figyelmét, hogy az előadás felnőtteknek szól! Gyermekfelügyeletet a helyszínen nem áll módukban biztosítani. Az esemény helyszínéül a Nagykárolyi Művelődési Központ szolgál.

Az előadóról:

Márföldi Erika: „A tanácsadói munkám során célom a Waldorf-pedagógia szellemisége és gyakorlata révén olyan partneri kapcsolat kialakítása, melynek során a segítséget kérővel közösen megkeressük a közösség alapimpulzusát, amely létbe hívta azt, és meg is tudja tartani a benne élőkkel együtt.”

Tanácsadási területek:

 • Waldorf-óvónői gyakorlati tapasztalatok átadása
 • szülők és óvónők kapcsolatainak erősítése, helyreállítása
 • óvónők erősítése hospitálással
 • konfliktushelyzetekre rátekintés
 • óvodai kezdeményezések segítése előadással, szakmai tanácsadással
 • óvodaalapítás támogatása
 • óvodavezetésből adódó nehézségek kezelése

A Waldorf pedagógiáról:

A Waldorf-pedagógia tartalmát és módszereit a gyermekek életkori sajátosságaiból és azok változásaiból meríti és teszi gyakorlattá. A Waldorf-iskola gyermek-, és személyiségközpontú, képességfejlesztő iskola, melyben a művészeti és gyakorlati készségek fejlesztése azonos súlyú a közismereti képzéssel.

A Waldorf-iskolát a szív, a kéz és a fej iskolájának is nevezik, mivel a gyermekek testi, lelki és szellemi fejlődését  harmonikus egységben kezeli:

 • a szív iskolája, mert a művészeteknek, mint az érzelmek megformált kifejezésének nagy szerepet tulajdonít;
 • a kéz iskolája, mert a mozgás, a végtagok fejlesztésén keresztül neveli és erősíti a gyerek akaratát;
 • valamint a fej iskolája is, amennyiben a hagyományos értelemben vett tanagyag elsajátításán túl a pontos megfigyelés, a gondolkodás és az önálló következtetés képességének fejlesztését is célként tűzi ki.
 • A Waldorf-pedagógia a nevelést művészetnek tekinti, a tanulási folyamatot pedig a szabadság eszközének, amellyel elvezethetjük a gyermeket önmagához, hogy felnőttként képessé váljon saját útjának felismerésére és követésére.

A Waldorf-iskola

 • sokoldalúan fejleszti a gyermek testi, lelki és szellemi készségeit,
 • megteremti az ehhez szükséges feltételeket;
 • az életkornak megfelelően az egyéni vélemények, vélekedések, világlátás kialakítását támogatja a helyett, hogy meggyőződéseket közvetítene;
 • elismeri és tiszteletben tartja minden diák egyediségét, individualitását;
 • támogatja a tanulóban a világ megismerésére irányuló kíváncsiságot,
 • a környezet iránti felelős magatartást és tenni akarást.