Tasnádon is megünnepelték a magyar kultúra napját

Színes, tartalmas, méltóságteljes, talán ezekkel a szavakkal lehetne jellemezni a magyar kultúra napja alkalmából Tasnádon megtartott rendezvényt. Január 20-án a helyi Caritas nagytermében került sor a Tasnádi Ady-Kölcsey Kulturális Egyesūlet és a helyi RMDSZ szervezésében egy közös ünneplésre, melynek az a kérdés volt az alapgondolata, hogy “Mit jelent számodra a magyar kultúra?”.

A szép számban megjelent érdeklődőket Mészáros Rita magyartanárnő, a program moderátora köszöntötte, Veres Anett magyartanárnő pedig a kultúráról, mint fogalomról beszélt a jelenlévőknek. Elhangzott egy Sebő Ferenctől vett idézet, miszerint “ a hagyományt nem ápolni kell, hisz nem beteg. Nem őrizni kell, mert nem rab. Hagyományaink csak akkor maradhatnak meg, ha megéljük őket.” Az egész további program ezeket a gondolatokat támasztotta alá.

Ruff Zsófia, a Tasnádi Ady-Kölcsey Kulturális Egyesület elnöke és Vinkler László, a helyi RMDSZ szervezet elnöke a magyar kultúra továbbadásának fontosságáról beszélt. Ezt követően különböző nemzedékek, gyermekek és felnőttek bizonyították kultúránk sokszínűségét. Először az I-IV. osztályosok népdalok és népmesék előadásával, illetve citeramuzsikával idézték népköltészetünk gazdagságát. Utánuk az V-VIII-os korosztályból egy tanuló Kölcsey Csolnakon című versét mondta el, majd a Hepehupa néptánccsoport szatmári tánca következett. Ezzel kapcsolatban Czumbil Bernadette zenetanárnő, az Ady-Kölcsey Kulturális Egyesület tagja beszélt a tasnádi néptáncoktatás fejlődéséről, illetve ismertette a szatmári táncok részeit. A líceumi diákok a Himnuszhoz kapcsolódó néhány tudnivalót elevenítettek meg. A diákok bemutatói után a hallgatóság tagjai kedvenc versüket, prózarészletüket olvasták fel a magyar kultúra kincsestárából. Hallhattunk a szeretetről, a magyar gyermekmondókák meghatározó szerepéről, a Himnuszról mint közös értékről. Petőfi- és Reményik-vers hangzott el, szóba kerültek híres magyar találmányok, sőt a tasnádi születésű Bíró Lajos természettudós tevékenysége is. Ők valamennyien a magyarság gazdag tárgyi és szellemi értékeinek megteremtéséhez járultak hozzá. Gazdag zenei örökségünket példázva Czumbil Bernadette Kodály egyik zongoraművét adta elő a hallgatóság nagy tetszésére. Kötetlen beszélgetéssel folytatódott a program, ami közös versmondással fejeződött be. A résztvevők felállva, némi meghatódottsággal mondták végig Kölcsey Himnusz című versét, majd zongorakísérettel énekelték el együtt nemzeti imánkat. Jól megszervezett rendezvény volt, amelynek során mindenki választ kapott arra a kérdésre, hogy mit is jelent a mai ember számára a magyar kultúra, miért kell tisztelni és továbbadni nemzeti értékeinket.

Változatos kulturális tevékenységek

A Tasnádi Ady-Kölcsey Kulturális Egyesület egész éves sokszínű tevékenységeit egy közös cél köti össze: a magyar közösség építése, kultúránk ápolása, az ifjú generáció nevelése nemzeti értékeink tükrében. Visszatekintve a 2022-es esztendőre, minden generációt megmozgatnak programjaik, melyek között felsorolhatóak a zarándokutak és ünnepélyes előadások Sződemeteren és Érmindszenten, Ady Endre és Kölcsey Ferenc születésének emléknapján, a népi furulya, citera oktatás, népdal és néptánc foglalkozások kb. 100 gyerek és fiatal számára, a IV. Hagyományőrző tábor népi kézműves mesterek, valamint népzeneoktatók bevonásával. Az ifjúsági csoportot helytörténeti előadás, vetélkedő és fotókiállítás várta a Tasnádi Magyar Napok keretében, amely immár VIII. alkalommal szolgálta a közösséget színes kulturális, történelmi, néptánc és zene előadásokkal. A hagyományos ízőrző bográcsfőző verseny szeptemberben oldott, baráti hangulatban várta a helyi és környékbeli közösségek csapatait.

Irodai kellékekkel bővült az egyesület eszköztára

A Tasnádi Tükör családi lap két lapszáma is megjelent hírekkel és a lakosság számára aktuális témakörökkel. Ezen események fenntarthatóságához nagy segítséget nyújtott a Magyar Állam Bethlen Gábor Alapja, melynek köszönhetően a működés és programok mellett multifunkcionális nyomtatóval és irodaszerekkel is bővült az egyesület eszköztára. A néptánc, citera és népi furulya oktatása pedig első ízben került be a Csoóri Sándor programba. 10 darab citerával és furulyával bővült a hangszerállomány, valamint 6 felcsíki leány viselettel a táncosok ruhatára.

Himnuszunk 200 éves évfordulójának megünneplése a Magyar Kultúra Napján szervesen illeszkedett be a 12 éve kitűzött egyesületi hitvallásba, mely Tasnád és vidékének magyar kulturális, oktatási és közösségi tevékenységeinek irányításáról szól.