Ki a hibás Kaplonyban?

Az MPP-sek szerint a megye a ludas, az RMDSZ-esek szerint a saját portánkon sem árt körülnézni.

Tanácsülést tartottak ma Kaplonyban. A községi döntéseket meghozó testület gyűlésének a járvány miatti kötelező óvintézkedések jegyében a művelődési ház adott otthont. Több alkalommal is kulturálatlan acsarkodásba csapott át az alkalom.

A fő téma az utak állapota volt. Az egyik fél a községi pénzből megvalósított egyik út nem megfelelő voltát hozta fel, a másik pedig a megyére mutatott, mivel szerintük a községet kettészelő út kivitelezőjével nem lehet szót érteni.

A tanácskozás indulatmenetesen kezdődött.

Az első három napirendi pontot egyöntetűen meg is szavazták az egymástól egyméteres távolságban helyet foglaló tanácstagok. Így a polgármesteri hivatal működésének szabályozását – mint elhangzott, évente kell ezt finomítani, az újabb törvényi előírásokhoz hozzáigazítani. Szintén döntöttek a jövő évre vonatkozó helyi adók és illetékek emeléséről – az országos javaslathoz idomulnak Kaplonyban is, azaz általánosságban 3,8 százalékos lesz az idei esztendőhöz képest az emelkedés. Illetőleg a folyó év költségvetésének betartásáról is beszámoltak – azt is elfogadta a testület tagsága.

Fleisz Imre helybeli lakos, vállalkozó az információk napirendi pont kapcsán kért és kapott szót. Két témát vetett fel. Két éve kérvénnyel fordult a polgármesteri hivatalhoz, ellenben még mindig nem kapott rá választ. A műhelye mellett lévő rendezetlen tulajdonjogú telekről van szó (mely eredetileg, az államosítás előtt a családja tulajdona volt). Mint kiderült, igazság szerint a helyi földosztó bizottság lenne ebben az illetékes – melynek amúgy a vezetője a polgármester –, viszont mivel nem kapott eleddig választ, így a tanácshoz fordult. A másik téma is egy telket érint. A jegyző emlékeztette, hogy annak idején már szóban tájékoztatta az ügy bonyolultságáról. Mosdóczi Vilmos polgármester is arról beszélt, hogy nem egyedüli eset az övé, és meglehetősen nehéz a végére jutni. Grebur Pál alpolgármester vetette közbe, hogy azért választ mégiscsak kellett volna kapnia.

A községben február közepe óta nem volt tanácsülés, az azóta zajló munkálatokról, fejleményekről a polgármester számolt be. Elmondta, hogy nemrégiben a kanalizálást elvezették a sportcsarnokhoz is – az intézménynek korábban saját emésztőgödre volt. Kánya Zsolt ülésvezető tanácstag érdeklődésére egészítette ki az elhangzottakat azzal, hogy a szomszédos két ingatlanba – a pizzériába és a lakóházba – is eljuttatták a kanalizálást, utóbbiakhoz részarányos saját költségen.

Tervezi a községi vezetőség, hogy gumírozott labdarúgópályát létesítsen. Ellenben a polgármester elmondása szerint túlságosan nagyok a megvalósítás költségei, talán egy műfüves pálya létrehozása olcsóbb lenne – vélekedett. Az egyik tanácstag viszont közbevetette, hogy a fenntartása viszont költségesebb, így összességében drágább beruházás lenne.

Európai uniós finanszírozásból, országos szintű projekt keretében wi-fi-hálózatot építenek ki Kaplonyban is, mivel ahhoz oszlopok kellenek, esetleg a leendő kamerarendszert is arra lehetne felhelyezni – ismertette Mosdóczi Vilmos egy másik elképzelését. Mint hozzátette, kért is árajánlatot.

A megyei utak kapcsán lett feszültebb a hangulat. Ma megkezdődött a kövezés megvalósítása a Kálmánd felé tartó úton – ismertette a polgármester, és hozzátette: fogalma sincs arról, hogy fogják-e aszfaltozni (talán e sorok íróját kellene megkérdezni – sejtelmeskedett). A falut átszelő, egy pár éve meghozott határozat értelmében szintén a megyei önkormányzathoz tartozó út kapcsán rosszak a tapasztalatai. Mint bevallotta, nem tud szót érteni a kivitelezővel, sőt, saját elmondása szerint a megyei vezetőséggel sem. „A templom előtt is… csúfság, amit csináltak” – fogalmazott, és elmondta, hogy a kivitelezők aszfaltot öntöttek ki inkább a szemétgödörbe, mintsem a község céljaira felhasználhassák. Kánya Zsolt tanácstag vetette közbe, hogy mégiscsak a községi vezetőségnek kellene megoldásra lelnie: „létezhetetlen, hogy nincs megoldás”. „Ilyen tróger cég ez!” – jött a replika. Szóvá tette a tanácstag, hogy a testület egy korábbi döntése értelmében öt buszmegállót kellene kialakítani a faluban, és mind a mai napig kettő nincs ott. Ebben az ügyben sem sikerült előrelépni – hangzott a válasz.

Kánya Zsolt emlékeztette a polgármestert, hogy február 11-én kérvényt nyújtott be hozzá, melyre mind a mai napig nem kapott választ. Egy tavaly saját pénzből megvalósított aszfaltozás minőségét többen nem találnak megfelelőnek, ennek kapcsán kéri, hogy szakértővel ellenőriztessék, hogy megfelelő-e a kivitelező által elvégzett munkálat. Irdatlan összeg az ellenőriztetés – jött a válasz. Mosdóczi polgármester elmondása szerint hasonló az alapozás egy nagykárolyi munkálatnál is. „Ott az RMDSZ-es Kovács Jenő a polgármester” – terelte át pártpolitikai szintre a szavak folyását. A Magyar Polgári Párt színeiben mandátumot kapott egyik tanácstag – Máncz Tihamér – közbe is vetette, hogy tájékoztatni kell a lakosságot arról, milyen minőségű munkálatok zajlanak a megye felügyelete alatt, mint fogalmazott: „majd meglátjuk, kap-e még az RMDSZ szavazatot Kaplonyban.” A helyi RMDSZ-szervezet ideiglenes elnöke, az ülésvezető Kánya Zsolt higgadtságra intette a közbevetőket, mint emlékeztetett a helyhatósági választásokig még van idő. Ő mindenesetre tarthatatlannak tartja azt az állapotot, hogy nem kapott a kérvényére választ, holott azt a munkálatot saját pénzéből végeztette el a község. Azaz előbb a saját portánkon kellene körbenézni.

Garanciális az út – derült ki a hangos közbevetések után, és talán célszerű megvárni, hogy a kivitelező miként javítja meg – állapodtak meg jobb híján a későbbiekben.

Ismét Fleisz Imre lakos kért szót. Elmondta, hogy szerinte komoly kommunikációs nehézségek vannak. Érdeklődött, hogy a polgármester igyekszik-e tartani például a megyei vezetőséggel a kapcsolatot, vagy a falu életét jelentősen befolyásoló munkálat kivitelezőjével. A másik, a saját erőforrásokból megvalósított munkálat kapcsán úgy vélte, hogy a felelős összességében a polgármester, ő kellett volna ellenőriztesse a munkálatokat. Utóbbi válaszként felvetette, hogy a tanács tudtával, spórolás céljából nem végeztettek előtanulmányokat. Mint mondta, utoljára jár el ekként, hiszen az elmondása szerint az utóbbi négy évben minden próbálkozását gáncsolják. Az RMDSZ-frakció tagjai viszont azt sérelmezték, hogy a határozataikat nem tartja be az MPP-s polgármester (holott többségük van), és nem is tájékoztatja őket.

A továbbiakban elhangzott, hogy a mellékutcákba elkezdték a mai napon kihelyezni a közlekedési táblákat, valamint hozzákezdtek önerőből a régi iskola (a kultúrházzal szemközt) rendezéséhez. Mint a polgármester elmondta, a fúvósoknak kellene újabb próbaterem, illetőleg a könyvtárat is átköltöztetnék. A kezdeményezést támogatja az RMDSZ-frakció is, Kánya Zsolt mindössze annyit vetett közbe, hogy szerinte a tetőzetet is fel kellene újíttatni. A polgármester zárásként tudatta, hogy a múlt hét csütörtökjén ismét benyújtott tanácsosi kérvényre – a saját erőből végzett munkálat megfelelő voltát firtatóra – a válaszadás folyamatban van.

Megyeri Tamás Róbert