Kiket zavar a magyarságunk?

Két nagykárolyi emléktáblát is kifogásol egy civil szervezet.

Mint Kovács Jenő, a nagykárolyi RMDSZ elnöke elmondta, petíció érkezett az önkormányzathoz, melyben a valamikori megyeházán, a jelenleg a Iuliu Maniu Műszaki Líceumnak otthonául szolgáló épületen lévő Kölcsey Ferenc-, illetve az 1-es Számú Általános Iskola falán lévő Petőfi Sándor-emléktáblát kifogásolják. A beadvány szerzője, az Asociația Civică pentru Demnitate în Europa (Civil egyesület az európai méltóságért) Dan Tanasă elnök révén törvényi rendeletre hivatkozik, miszerint nem lehet magyar nyelvűnek lenniük az emléktábláknak, hanem felül az ország hivatalos nyelvén, románul kell szerepelnie a feliratoknak, és esetleg alatta magyarul. Felszólítanak, hogy harminc napon belül távolítsák el ezeket az emléktáblákat, és helyezzenek ki újakat, melyeken legfelül az állam nyelvén szerepeljen a szöveg.

Nagykároly város RMDSZ-szervezetének elnöke, Kovács Jenő mindezek kapcsán kifejti: jogászok tanulmányozzák jelenleg, hogy az ilyen jellegű emléktáblákra is érvényes-e a törvényi rendelkezés. Mindenesetre kér mindenkit, hogy ne keseredjen el, ne hagyja, hogy az előterjesztők ünneprombolói szándéka célt érjen. Szomorúnak tartja ugyanakkor, hogy egyes nagykárolyi csoportosulások országos botrányok színterévé teszik Nagykárolyt, hogy egyesek közismerten szélsőségeseknek tartottakat szabadítanak rá a nagykárolyiak közösségére… Amennyiben bebizonyosodik, hogy a 21. században Romániában tényleg nem megengedett magyar nyelvű emléktáblát állítani jeles elődeinknek, akkor természetesen a nagykárolyi magyarság többnyelvűeket helyez ki majd a két emléktábla helyére.

Hogy Nagykárolyt milyen színben tünteti fel ennek a szervezetnek az elnöke, illetve hogy kik kérhették fel a „közbenjárásra” az alábbi hivatkozásokkal szemléltetjük:
http://www.dantanasa.ro/?s=Carei&x=0&y=0
http://www.buletindecarei.ro/?s=dan+tanas%C4%83

1 2 3 4