Leggyakoribb kérdések és válaszok az elemi osztályokba való beiratkozással kapcsolatban

Mire kell figyelni, mit kell tudni a gyermekek elemi osztályokba történő beiratásáról? Fontos kérdésekre kaphatnak választ az érintettek az alábbi összeállításból.

1. Kik lehetnek előkészítő osztályosok?

– minden olyan gyerek, aki 
2023 augusztus 31-ig betölti a 6. életévét!
– illetve minden olyan gyerek, aki 
szeptember 1. és december 31. között tölti be a 6. életévét. Ebben az esetben a beiratkozáshoz szükség van az óvoda igazolására, vagy abban az esetben, ha a gyerek nem járt óvodába, akkor a Megyei/Bukaresti Nevelési Tanácsadó és Erőforrásközpont (CJRAE) ajánlására.

– Az óvodai ajánlás beszerzéséhez szükséges:
– az erre vonatkozó kérvény kitöltésére/beiktatására az óvodában
– a jóváhagyás kiállítására/szülőknek való átadására, amely igazolja, hogy a gyerek alkalmas az előkészítő osztály, vagy az óvodai nagycsoport elkezdésére

 1. Kiknek van szükségük a CJREA/CMBREA értékelésére?

– azoknak a gyerekeknek, akik 2023. szeptember 1. és december 31. között születtek ugyan, de külföldről tértek haza, illetve azoknak, akik nem jártak korábban óvodába

 1. Hova, melyik iskolába lehet beíratni a gyereket?

– a körzeti iskolába: ebben az esetben a gyereket automatikusan felveszik, amint jóváhagyják a beiratkozási kérvényét

– a körzeten kívüli iskolába: ebben az esetben a gyerek kizárólag a szabadon maradt helyeket töltheti be, esetenként az általános, vagy az adott iskola által megszabott szelekciós szempontoknak megfelelően

Megjegyzés: A beiratkozási ív kitöltésekor a szülőnek lehetősége van bejelölni azt az opciót, hogy a körzeti iskola tartson fenn egy helyet a gyerek számára, amennyiben a helyhiány miatt nem jut be a körzeten kívül választott iskolába

 1. Hol kerül sor a beiratkozásra?

Abban a tanintézményben, ahová a szülő be szeretné íratni a gyereket.

A beiratkozási kérvényt helyben ki lehet tölteni és hitelesíttetni, ami azt jelenti, hogy a szülő aláírásával igazolja, hogy a kérvényben szereplő adatokat ellenőrizte és megfelelnek a valóságnak.

A beiratkozási kérvényt online is ki lehet tölteni, de ezt követően a szülőnek az adott tanintézményben személyesen kell hitelesíttetnie azt aláírásával.

 1. Milyen dokumentumok szükségesek a beiratkozáshoz?

 

– beiratkozási kérvény – a beiratkozási időszak kezdetétől lesz elérhető.

– a szülő/gyám/törvényes képviselő személyigazolványának eredeti és fénymásolt változata; amennyiben a szülők elváltak, mellékelni kell a gyerek felügyeletét és elhelyezését tanúsító bírósági határozatot

– a gyerek születési bizonyítványának eredeti és fénymásolt változata

– a beiratkozáshoz szükséges ajánlás (ahol szükséges)

– egyéb dokumentumok, amelyek igazolják az általános/speciális kritériumok teljesítését (ahol szükséges)

 1. Mikor zajlik a beiratkozás?

– május 3. és 18. között 

 1. Hol és mikor teszik közzé a beiratkozott gyerekek névsorát és a szabad helyek számát?

– május 31-én: (a beiratkozás első szakaszában) a tanintézményekben, azok honlapjain és a megyei tanfelügyelőségek honlapjain

– június 15-én: (a beiratkozás második szakaszában) a tanintézményekben, ahol maradtak még szabad helyek

 1. Milyen kritériumokat vesznek figyelembe a beiratkozás során?

  I. Általános kritériumok
  a) a fogyatékkal élő gyerekek egészségügyi igazolása
  b) a szülők elhalálozását igazoló dokumentum. Ugyanilyen elbírálásban részesül a gyermekotthonban vagy nevelőszülők által gondozott gyerek is.
  c) az egyik szülő elhalálozását igazoló dokumentum
  d) amennyiben valamelyik testvére már az adott tanintézményben tanul

             II. Speciális kritériumok:

 – kizárólag az általános kritériumok figyelembe vétele után alkalmazhatóak, amennyiben ezek nem teszik lehetővé a gyerekek szelekcióját, ami alól kivételt képeznek a keret-módszertanban rögzített helyzetek

– az adott tanintézmény által kidolgozott feltételek, de csak a szülők/gyámok által bemutatott dokumentumokra hagyatkozva, amelyek nem lehetnek diszkriminatívak és figyelembe kell venniük, hogy minden gyereknek egyformán joga van a tanuláshoz, szociális és anyagi helyzettől, etnikai, vallási, faji és nemi hovatartozástól függetlenül.

 9. Van-e elegendő hely minden gyerek számára az előkészítő osztályokban?

– Igen, minden gyereknek biztosított helye van! A beiskolázási helyek száma nagyobb a gyerekek tényleges számánál.

 10. Hogyan lehet beiratkozni a magániskolákba?

 – A beiratkozás az első időszakban történik, május 3. és 18. között.

– A beiratkozás a tanintézményben személyesen vagy online, az intézmény honlapján történik

– Amennyiben a gyereket nem veszik fel a kívánt magániskolába, akkor beiratkozhat a körzeti iskolába, ha 1.) a szülő/gyám/törvényes képviselő bejelölte az állami iskolába való visszatérés lehetőségét a beiratkozási kérvényben, vagy 2.) a beiratkozás második szakaszában.

 11. Mit kell tudni az online beiratkozásról?

– FIGYELEM! A beiratkozási ív online kitöltése nem biztosítja, hogy a gyereket sikerült beíratni a kívánt tanintézménybe! A szülő/gyám/törvényes képviselő köteles személyesen, az adott tanintézményben hitelesíttetni a beiratkozást! 

Forrás: rmdsz.ro