Lehetőség könyvek megjelentetésére

A Scientia Kiadó, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem kiadója nyílt pályázatot hirdet erdélyi vonatkozású tudomány-, művészet-, irodalom- vagy technikatörténeti tárgyú könyvek megjelentetésére.

Olyan kéziratok beérkezését várjuk, amelyek bármelyik fent említett terület fontos (nem kortárs) személyiségéről, erdélyi vonatkozású tudomány-, művészet-, irodalom- vagy technikatörténeti sajátosságokról, érdekességekről szólnak, s amelyek ezeket a területeket, valamint Erdélyt, magas színvonalon, ugyanakkor közérthetően népszerűsítik.

Pályázni magyar nyelvű, tudományos igénnyel megírt, kész kézirattal lehet. A pályázatra benyújtott kézirat terjedelme (mellékletekkel, ábrákkal, bibliográfiával stb. együtt) 150–250 oldal lehet (300 000–500 000 leütés szóközökkel), kevés színes ábrával.

Pályázatot bárki benyújthat, a pályázók köre nem korlátozódik erdélyi szerzőkre.

A pályázati csomagnak tartalmaznia kell a következőket:

  • kitöltött pályázati űrlap (1. sz. melléklet);
  • a könyv kézirata elektronikusan (pdf formátumban);
  • a szakterület egy elismert személyiségének az ajánlása;
  • rövid szakmai önéletrajz és publikációs lista (több szerző esetén minden szerzőnek külön-külön), esetleg intézményi/szakmai oldal, honlap címe;
  • aláírt nyilatkozat a szerző(k) részéről, amelyben kijelenti(k), hogy a kézirat saját munka/kutatás eredménye, ebben a formában még nem jelent meg semmilyen más hazai vagy külföldi kiadónál, és nem áll sem részben, sem pedig egészben publikálás alatt.

A pályázati csomagot elektronikusan kell beküldeni a scientia@kpi.sapientia.ro 

címre, legkésőbb 2019. szeptember 30-ig.

A beérkezett pályázatokat a Kiadói Tanács bírálja el.

Elbírálási szempontok:

  • tudományos igényesség;
  • eredetiség, újszerűség;
  • közérthetőség;
  • a témakör regionális relevanciája;
  • a könyv megjelentetésére vonatkozó szakmai ajánlás.

A Kiadói Tanács a beérkezett kéziratok kiadására vonatkozó döntését legkésőbb 2019. október 31-ig meghozza. A döntésről a Kiadó minden pályázót írásban értesít.

Sikeres pályázat esetén a Kiadó a kéziratot saját költségén megjelenteti, az érvényben lévő publikálási szabályzata szerint.

A szerző(k) a Kiadónak átadott kéziratokért nem részesülnek díjazásban.

A Kiadó szerződést köt a szerzővel/szerzőkkel, amelyben rögzíti a kiadás feltételeit, a felek jogait és kötelezettségeit, a kiadási folyamat időbeni ütemezését, a kiadvány példányszámát (ezen belül a szerzőnek járó tiszteletpéldányok számát), valamint a terjesztésre vonatkozó kitételeket.

További információkért érdeklődni lehet e-mailen a scientia@kpi.sapientia.ro címen vagy telefonon a 00-40-364-401454-es számon.

Közlemény

2