Még több gyermeken tudnak segíteni

A Piarista Nővérek átköltöznek a most felújított Zárdába, ahol tovább bővíthetik a jelenlegi családtípusú gyermekotthonukat. Csütörtökön került sor az épület műszaki átadására, pénteken pedig Kürti-Bokor Judit nővér mutatta be a sajtónak, a nagykárolyiak közösségének a megújult Zárdát.

A Piarista Nővérek 2004-ben telepedtek le Nagykárolyban, ahol a kezdetektől családtípusú gyermekotthont működtetnek hátrányos helyzetű, családot nélkülözni kényszerülő vagy családban veszélyeztetett gyerekek és fiatalok számára a Kalazanci Szent József plébánia melletti rendházukban. 2009-től szociális napközit indítottak a most felújított Zárda melléképületében. A város közösségének igénye a nővérek szolgálatára már az első években megmutatkozott, ez pedig az idők során egyre nőtt. A plébánia melletti rendház így korán kicsinek bizonyult, szükség volt egy nagyobb, több személyt befogadni képes épületre. Ezért döntöttek a Szatmári Római Katolikus Püspökséggel közösen a nagykárolyiak által Zárda-ként ismert épületnek a felújításán és használatán.

A Piarista Nővérek Kongregációja 2009 folyamán egy nagyszabású Európai Uniós pályázatot készített a család típusú gyermekotthon fejlesztésére egy visszaszolgáltatott, reprezentatív, műemlék-jellegű épületegyüttesben. A támogatási szerződést 2013-ban írták alá, a pályázat két épület teljes felújítását – statikai megerősítés, külső-, belső tatarozás, új funkciók kialakítása: lakóterek, közösségi terek, közös konyha és ebédlő, tanulótermek, adminisztratív rész, tereprendezés, valamint a közműhálózat korszerűsítése – foglalja magába. A beruházás összértéke 3.960.037,71 lej, a vissza nem térítendő támogatás értéke 3.092.658,64 lej. A járulékos, pályázaton kívüli kiadásokat, valamint az el nem számolható költségeket az egyesület saját forrásokból fedezte. A beruházás következtében egy korszerűen kialakított és felszerelt gyermekotthon valósult meg, lehetségessé vált a befogadott gyermekek körének életkor- és nem szerinti bővítése, kisgyermekes család és fiúgyermekes család szervezése.

Korábbi otthonukban a nővérek 21 leánygyermeket neveltek, a most felújított épületben azonban négy családba szervezve, összesen 44 gyermeknek biztosítanak otthont. Így a „kisgyermekes”, vegyes nemű családban 8 gyermek kap helyet (3–7 éves korig), a két leánycsaládban 24 (12+12) gyermek (7-18 éves korig, esetenként kiterjesztve a felsőfokú  tanulmányok elvégzésének teljes időszakára is), a fiúcsaládban pedig újabb 12 gyermek (7–18 éves korig, esetenként kiterjesztve a felsőfokú tanulmányok elvégzésének teljes időszakára is).

A Piarista Nővérek Kongregációja feladatának tekinti elsősorban a szegény gyermekek és fiatalok érzelmi, kulturális, szociális és vallási értékekben való harmonikus és teljes növekedésének előmozdítását. Küldetésük a nehézségekkel küzdő – elhagyott, hátrányos helyzetű, családot nélkülöző vagy családban veszélyeztetett gyerekek és fiatalok nevelése, életkörülményeik javítása, megkülönböztetés nélküli felkarolása, integrációja vagy reintegrációja a családba. Az általuk nevelt gyermekeket arra irányítják, hogy Isten és embertársaik iránti kötelességüket teljesítsék, szabad és felelősséget vállaló személyekké váljanak, másokkal szolidárisak, igazságosak, nyitottak legyenek. Szükséges, hogy a gyermekek elkötelezzék magukat egy emberibb világ építése mellett, és képesek legyenek főszereplői lenni saját fejlődésüknek a társadalomban.

A Piarista Nővérek új otthonának megáldására Kalazanci Szent József ünnepén, augusztus 25-én, ünnepi keretek között kerül sor.