Mesezenéről Nagykárolyban

„Isteni dolgok történnek itt!” — foglalja össze egy mondatba a tevékenységüket Ványi Ágnes pedagógus. Olyan olvasástanítási módszert mutatnak be, sőt, annak alkalmazásáról szólnak a magyarországi szakemberek, amelyik a 3. évezredre van hangolva. Mindezt Nagykárolyban, először a határ innenső oldalán.

1
Budaörsi szakemberek segédkeznek az olvasástanítás paradigmaváltásában

2

A szaknyelvben budaörsi módszernek nevezett, Mesezene című eljárást „annak a generációnak alkottuk meg, amelyiket ugye impulzusok tömkelege ér az audiovizuális és informatikai eszközök által. Az ő ingerélményük nagyon dús. Az iskola pedig nem mindig inger gazdag” — összegzi kiötlők egyike, Ványi Ágnes. Egyébként hárman hozták létre a módszert — rajta kívül Sándor Krisztina és Szűcs Antal Mór —, s a mintegy harminc főnyi hallgatóságuknak — helyi és vidékbeli óvónők és tanítónők — az alkalmazás mikéntjeit is elmondták a kétnapos, tegnap elkezdődött, és ma folytatódó, igen intenzív képzés során. A képzést a megyei tanfelügyelősség és a nagykárolyi 1-es számú napköziotthon szervezi, és a károlyi oktatási intézményben lelt otthonra.

Mint a szakértő nyomatékosította, a mostani, megváltozott ingerértékű világban is lényeges, hogy a felnövekvő generációk tagjai megtanuljanak olvasni-írni, hiszen egyebek mellett ezek szükségesek a virtuális térben való tájékozódáshoz. „Mi tehát azt szeretnénk, ha az olvasás, ami most is csak az információhoz jutás eszköze — most az mellékes, hogy milyen arányban —, nos, ez nagyon jó szintű lenne. Ráadásul a gyerek játszva a saját íráskészségének kialakításában érzelmileg érintetté tudna válni” — fejti ki. A módszer egyébként eleve két modulos, azaz alkalmazható mind az óvodában, mind pedig az iskolában. Az elképzelés is az, hogy ezek egymásra épüljenek, egymást kiegészítsék. Bíznak abban, hogy a kétnapos képzés során elhangzottakat az itteni szakemberek sikeresen alkalmazzák a munkájukban.

3