Mint tanút = tanúként

A romániai magyar közírásban állandó gond a vesszőhasználat, noha erről a helyesírási szabályzat részletesen rendelkezik. Az egyik legproblematikusabb eset az úgynevezett mintes szerkezet, érdemes vele külön foglalkozni, hiszen állandóan visszaköszön a sajtóból is. Márpedig az átlagember egyfajta etalonként tekint a médiára, azt gondolván, hogy a „szakemberek” (újságírók, szerkesztők, kommunikátorok) csak tudják, mit hogyan kell írni-mondani.

Az érvényben lévő szabályzat 250. pontja ekként igazít el: „Az egymásnak alárendelt mondatrészek közé általában nem kell írásjelet tenni.” Ezt követően a b) pontban tér ki a mintes szerkezetre: „Ha a mint szó állapotot vagy minőséget jelölő szó vagy szókapcsolat előtt áll, nem teszünk eléje vesszőt”. Példák: Bátyámat mint tanút (= tanúként) hallgatták ki. Petőfi mint ember (= emberként) nem hazudtolta meg a költőt. Kossuth korábban mint meg nem alkuvó újságíró (= meg nem alkuvó újságíróként) harcolt a magyar nép jogaiért. Stb. A nyelvészeti tanácsadók meg is magyarázzák: a mint ebben az esetben az állapothatározó részeként szerepel, nem pedig valamely összehasonlítás kötőszavaként. Vagyis az essivusi állapothatározóban az alanyesetben álló főnévvel kapcsolt morfológiai jellegű viszonyszó. Másként: a mint ilyen esetekben úgymond határozóvá tevő, morféma értékű, általában valamilyen toldaléknak megfeleltethető viszonyszó, amely az utána következő főnevet határozói mondatrészi szereppel látja el.

Lássunk néhány szembeötlő címet honi sajtónkból: „A kivándorlás, mint a rendszerváltozás kísérőjelensége”, „A Fidesz tagságának felfüggesztése, mint európai probléma”, „A medveles, mint erdélyi élményturizmus – gyerekcipőben jár, de van benne potenciál”, „Böjt, mint életgyakorlat”. Egyik esetben sem szúrta a szemét a szerkesztőnek, korrektornak a fölösleges vessző, pedig itt nincs szó semmiféle összehasonlításról…

Példamondatok ugyanebben a témában:

„Ebben a rövid párbeszédben benne van nemcsak a román közintézményeknek, hanem Romániának, mint országnak is a lényege.” (= Romániának országként)

„Erre külhoni magyar újságírókat is meghívtak, Romániából egyedül a Bihari Napló képviselőjét, nem titkolt céljuk ugyanis, hogy Székesfehérvárt, mint egykori szakrális helyet ismertté tegyék az egész Kárpát-medencében…” (= Székesfehérvárt egykori szakrális helyként)

„Tönkremenetelük után Magda, mint talpraesett, energikus nő ott segített, ahol tudott.” (= talpraesett, energikus nőként)

Amennyiben a mintes szerkezet a mondatban állapothatározó szerepét tölti be, közbevetésként vesszőkkel különíthető el, ám ekkor előtte is, utána is ki kell tenni: „Tönkremenetelük után Magda, mint talpraesett, energikus nő, ott segített, ahol tudott.”

Bonyolult? Nem annyira, hiszen csak föl kell ismerni a mintes szerkezetet. Íme egy frissen olvasott példa arra, hogy nem olyan nehéz: „Az európai integrációs miniszter elveti a stratégiai partnerség, mint a tagságot kiváltó intézmény, lehetőségét.”

Dénes László

asa1