Nagykárolyban is: a közösség megbecsülése

Új tagja van a nagykárolyi helyi döntéseket meghozó testületnek.

Új tagja van a nagykárolyi önkormányzati döntéseket meghozó testületnek. Ma, a rendes havi közgyűlés keretében a tanácstagok mintegy tudomásul vették, hogy Mărginean Éva immár (ismét) a megyei döntéshozók között tevékenykedik. A három évvel ezelőtti helyhatósági választások alkalmával a Romániai Magyar Demokrata Szövetség jelöltjei között a soron következő Lukács-Rákóczi Levente volt, így ő foglalhatta el az üresen maradt testületi helyet. Előbb ellenőrizték, hogy valóban illetékes-e a tagságra, majd a tanácstagok egyöntetűen megszavazták, hogy immár szavazati joga legyen a testületben.

2-17.jpg

Mindezt nyílt szavazással határozták el. Ellenben titkos voksolással határoztak arról, hogy kik kapjanak Pro Urbe-díjat. Kovács Jenő polgármester az elismerésre két személyt javasolt: Dorel Oprea korábbi önkormányzati munkatársat, valamint dr. Szilágyi Dénest, aki a Nagykároly és Mátészalka között lévő testvérvárosi kapcsolat kialakításában és működtetésében vállalt elévülhetetlen szerepet. Az egyik tanácstag pedig Aurel Donca képzőművészet javasolta.

A titkos szavazás eredményeként egy kivételével egyöntetűen megszavazták (Dorel Opreával kapcsolatban egy tanácstag nemmel szavazott), hogy megkapják az elismerést, illetve az ezzel járó 2000 lejt. Rövid beszédében Kovács Jenő polgármester ismét állást foglalt amellett, hogy rendszeresen díjazzák azokat, akik tesznek és tettek a városért, szerinte ezek odaítéléséről a helyi tanács tagságának kellene döntenie. Elmondta, hogy pont a napokban vehetett át ő maga is egy hasonló elismerést, amelyet a nyírbátori önkormányzat adott a velük való testvérvárosi kapcsolatok kiépítéséért. Nagyon illőnek és meghittnek tartotta az ünnepélyes keretet — fejtette ki —, ennek okán pedig szorgalmazza, hogy évente Nagykárolyban is szép rendezvény keretében jelezzék a közösség megbecsülését az arra hivatottaknak. Mint elmondta, már a mostani kitüntetéseket is valamikor a jövő hónapban, méltányos módon adják majd át.

3
A tanácsülés kezdetén egyébként a „szokásos” szócsata is kialakult, sőt, azzal is kezdődött… Ilie Ciută tanácstag megfenyegette a városvezetőséget, hogy „kénytelen lesz” jogorvoslatot kérni a legutóbbi tanácskozás kapcsán. Szerinte ugyanis más besorolású gyűlés volt az, s ennek okán nem volt ideje felkészülni rá, nem tudott részt venni. A polgármester felvetette: ismét bebizonyosodik, hogy nem az ügyek haladását, a köz érdekét tartja szem előtt a megnevezett tanácstag, hanem gáncsoskodik. A jegyző is hosszasan érvelt amellett, hogy a jogszabályoknak megfelelően jártak el. Ciută-t persze aligha tudták eltántorítani, s ismét a bíróság elé viszi az őt ért „jogfosztást”.