Szent Kereszt felmagasztalása ünnepe hétfőn

A Szatmári Egyházmegyében három templom és két kápolna rendelkezik Szent Kereszt felmagasztalása titulussal.

Szent Kereszt felmagasztalása tiszteletére a Szatmári Római Katolikus Egyházmegyében a sárközújlaki, mezőteremi és alsóhomoródi templomot, valamint a felsőbányai és a rónaszéki kápolnát szentelték.

Mezőteremen és Sárközújlakon az ünnep napján, hétfőn délelőtt 11 órától tartják a búcsúmisét. Mezőteremen Istvánfi Szilárd szamosdarai plébános, a sárközújlaki közösség előtt pedig Rácz Gábriel István avasfelsőfalui plébános mond szentbeszédet.

A felsőbányai kápolna búcsúját is hétfőn, 11 órától tartják Luczás Antal Lóránt, a szatmárnémeti Szent Család egyházközösség plébánosa szentbeszédével. Rónaszéken szintén hétfőn, tizenegy órakor a kálvária domb aljában találkozik a közösség. Onnan keresztúti ájtatosság végzésével érnek fel a kápolnához, ahol Bauman István nagymajtényi plébános ünnepi szónoklatával kerül sor a szentmisére.

Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepe 335. szeptember 13-ára nyúlik vissza. Ekkor szentelték fel Jeruzsálemben a bazilikát, amelyet Nagy Konstantin császár emeltetett Krisztus sírja fölé. A Szent Keresztet Nagy Konstantin császár édesanyja, Szent Ilona találta meg Jeruzsálemben, majd szeptember 14-én ünnepélyesen felmutatták az összegyűlt népnek. Innen ered az elnevezés: Szent Kereszt felmagasztalása.