Támogatásra lehet pályázni

Nagykároly polgármesteri hivatala pályázatot hirdet az idei évre kulturális, sport- és egyházi intézmények számára.

A helyi költségvetésből történő, vissza nem térítendő támogatási pályáztatás törvényi kereteit a 2005. évi 350-es törvény biztosítja, amely a közpénzekből finanszírozható, vissza nem térítendő költségvetésű, általános érdeklődésre számot tartó, nonprofit szervezetek számára kiírt pályázatok rendszerét szabályozza. A következő területeken tevékenykedő nonprofit szervezetek pályázhatnak vissza nem térítendő támogatásra: kultúra, sport, egyházak, egyházi intézmények.

Finanszírozási alap: Nagykároly Megyei Jogú Város saját 2019-es költségvetése, amelyet a helyi tanács a 2019/56-os számú határozatában fogadott el, és amelynek értelmében a kultúra és sport esetében 41 125 lejnyi, az egyházi intézmények esetében 124 000 lejnyi, míg a szociális téren tevékenykedő szervezetek számára 33 408 lejnyi pályázati alap áll rendelkezésére.

A beérkező pályázatok elbírálásának és finanszírozásának módszertanát Nagykároly Helyi Tanácsa a 2018. évi 65-ös számú határozatában állapította meg.

Bővebb információk a nagykárolyi városháza jogi osztályán, illetve a 0261.861.659-es telefonszámon és a polgármesteri hivatal www.municipiulcarei.ro internetes oldalán kaphatók. A vissza nem térítendő támogatás megpályázásához szükséges iratcsomót csakis postai úton vagy személyesen lehet leadni a nagykárolyi városháza iktatójában, lezárt borítékban. A borítékot a következőképpen kell megcímezni: Nagykároly Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala, Nagykároly, 1 Decembrie 1918 utca 40. sz., Szatmár megye, 1. sz. szoba, Iktató. A pályázati iratcsomónak a szükséges okmányok egy eredeti és egy másolatban leadott példányát kell tartalmaznia. Fontos, hogy mindkét példánynak ugyanabban a lezárt borítékban kell lennie. A borítékra rá kell írni román nyelven a pályázó szervezet pontos megnevezését, értesítési címét, a pályázat címét, azaz a megvalósítani kívánt tevékenység pontos megnevezését, azt a tevékenységi területet, amelyen belül pályázik, illetve a következő megjegyzést (román nyelven) „A nu se deschide înainte de sesiunea de evaluare” (Nem bontható fel a pályázat elbírálási időszaka előtt).

A vissza nem térítendő támogatás megpályázásához szükséges iratcsomó leadási időszaka: 2019. 07. 02.–2019. 07. 16., hétfőtől csütörtökig 8:00 és 16:00 óra között, illetve pénteken 08:00 és 13:30 óra között. Utolsó leadási határidő: 2019. 07. 16., 16:00 óra.

A vissza nem térítendő támogatások anyagi fedezetét biztosító Nagykároly Megyei Jogú Város önkormányzata 30 napról 15 napra csökkenti a pályázati leadás időszakát, amely időszak kezdetét a pályázati kiírást követően kell számolni, teszi mindezt azért, hogy meggyorsítsa a pályázatelbírálási eljárást, és elősegítse a helyi költségvetésből finanszírozott, nyertes pályázatok mihamarabbi megvalósítását. A beérkezett pályázatok elbírálási időszaka: 2018. 07. 17.–2018. 07. 31.