„Tiszta forrásból” meríthettek a „kalazancisok” pedagógusai

„Tiszta forrásból határtalanul” címmel határokon átívelő programon, szakmai napokon és megemlékezésen vettek részt a nagykárolyi Kalazanci Szent József Római Katolikus Iskola tantestületének képviselői Nyíregyházán.

A kétnapos rendezvényt a nyíregyházi Szent Imre Katolikus Alapítvány, a Rákóczi Szövetség és a Nemzeti Együttműködési Alap Nemzeti Összetartozás Kollégium szervezésében és támogatásával hirdették meg, egyébként idén immár ötödszörre. Az eseményt Nyíregyházán a Szent Atanáz Hittudományi Főiskola dísztermében Navratil Andrea Népművészet Ifjú Mesterének „Kerek egy ég alatt…” című előadása nyitotta, ezt követően a résztvevők II. Rákóczi Ferenc Nagyságos Fejedelem domborművét koszorúzták meg. A délelőtt alkalmat adott a kötetlen tapasztalatcserére, az iskola és óvoda meglátogatására, továbbá módszertani megbeszélésekre.

tiszta forrasbol 1

A program a Szent Imre Gimnázium dísztermében folytatódott, ahol a résztvevők előadásokba kapcsolódhattak be, melyek a Rákóczi-emlékév alkalmából bemutatták, hogy II. Rákóczi Ferenc nagyságos fejedelem hogyan válaszolt a kor, a 18. század kihívásaira, jelenkorunkban az általa képviselt értékek hogyan lehetnek aktuálisak, követendő példák. A pedagógus mint a jövő nemzedékek nevelője, milyen örök értékekbe, életigazságokba kell kapaszkodjon? Rákóczi példáját középpontba állítva hogyan lehet harcolni az érdektelenség ellen? A megmaradás helyett miért a növekedést kell célul tűzni? Milyen dinamizált magatartásra volt szükség Rákóczi korában, a 21. század milyen hozzáállást kíván meg a pedagógustól, a rá bízott fiataloktól? Ehhez hasonlatos kérdések mentén keresték a válaszokat.

tiszta forrasbol 3

II. Rákóczi Ferenc vezérlő fejedelem jelleméről, imádságos lelkületéről Felföldi László általános helynök, a Magyarok Nagyasszonya-társszékesegyház plébánosa értekezett. Előadásában bemutatta az imádságos lelkületű államférfi misztikus vonzódását Magyarország Védőasszonyához és mély tiszteletét az Oltáriszentség iránt. Ez a devóció, odaadás a 21. századi, megújulni és épülni kívánó magyarság számára különösen aktuális, hiszen a 2020-as budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra készül az ország. A közösség megtartásában, megerősítésében győztes hadvezérként és bujdosó fejedelemként egyaránt példát adott II. Rákóczi Ferenc a 18. századi magyarságnak. Utolsó pillanatáig tevékeny, rendbe szedett, kitartó életének példájából a 21. század emberei is erőt meríthetnek, ezért van üzenete 300 év távlatában is a Nagyságos Fejedelemnek.

A kétnapos találkozón a hagyományőrzés, néprajz is helyett kapott: így a „Van egy forrás titok alatt…” című előadás révén; avagy mire tanítanak eleink a meséken és az énekeken keresztül; továbbá kitértek arra is, hogy a hála, a köszönet és a bőség miként jelenik meg a Kárpát-medencei népszokásainkban.

A rendezvény Mátraverebély-Szentkúton folytatódott, a részvevők megismerkedhettek Szentkút keresztény és történelmi értékeivel. Ezt követően Hollókőre látogattak, ahol a település történetébe, népművészeti értékeibe tekinthettek be, a szervezők kiemelték a Világörökségben elfoglalt helyét, nevezetességeit.

tiszta forrasbol 2