Ugye lángolt a szívünk?

Emmauszi utat jártak Húsvét 4. vasárnapját megelőző pénteken a nagykárolyi Kalazanci Szent József Római Katolikus Líceum pedagógusai, gyalogosan zarándokoltak el Vállajra.

A közös úton levés fontosságának és szépségének tudatosítását, a folyamatosan mellénk szegődő és velünk lépkedő Jézus felismerésének örömét kívánta középpontba helyezni a Ft. Simon Attila iskolai spirituális atya által szervezett, zarándoklattal egybekötött lelki délután. A mintegy 10 kilométeres közös utat követően szentmisén vehettek részt a bekapcsolódó pedagógusok, az idei éveben 100. jubileumát ünneplő római katolikus műemléktemplomban. Ft. Kocsis Gábor Csaba, vállaji plébános szentbeszédében az emmauszi tanítványok történetéből indult ki, amely valahol rólunk is szól, párhuzamot vonva a tanítványok élethelyzete és a pedagógusi hivatás helyes értelmezése, megélése között. Ebben az összefüggésben igazán magunkra ismerhetünk az emmauszi tanítványok személyében. Mindennapjainkban, miközben sokszor aggodalmakkal, kétségekkel járjuk utunkat, nem vagyunk elég éberek, hogy felismerjük Jézust, aki mellénk szegődik. Pedig ő velünk halad, érdeklődik gondjaink, nehézségeink felől és éppúgy mint a tanítványoknak, választ akar adni a sok miértre, ami a hétköznapokban vagy akár pedagógusi pályánk során felgyülemlik bennünk. Kocsis Gábor atya kiemelte, csak úgy maradhatunk a ránk bízott gyermekekért és diákokért élő és tenni tudó, hivatásunkat hitelesen megélő keresztény pedagógusok, ha útközben éberen tudunk arra figyelni, amit az Úr szól hozzánk és a felismerésből és a találkozásból táplálkozva, mindig örömmel, lángoló szívvel éljük mindennapjainkat.

A zarándoklat szeretetvendégséggel, közös beszélgetéssel ért véget.

Közlemény