Újemberségünkhöz kell ragaszkodnunk

Az új embert, a keresztény hitet, Európát jelképezte a kirbáji búcsún elhangzott homíliában Kaplony, illetve lakossága. A szentbeszédet mondó értelmezése szerint a mind körmönfontabbá váló világunkban is meg kell maradnunk hűnek a hithez, az élethez.

Páduai Szent Antal ünnepének tiszteletére ragyogó napsütés ölelte át a kaplonyi Szent Antal-templom udvarán lévő sokadalmat. A búcsús szentmisén a Gyulafehérvári Hittudományi Főiskola és Papnevelő Intézet lelki vezetője, Koncsag László mondott homíliát. Gondolatébresztő gyanánt szólt arról, hogy a talán legismertebb szent életútját meg kell próbálnunk követni. A kirbáj alkalmával, „ilyenkor azon kell tanakodnunk, hogy miben sikerült követnünk őt” – mondta.

Napjaink kihívásaira is kitért. A 21. század egyik nagy-nagy kérdése az, hogyan viszonyulunk például az Afrikából érkező menekültekhez. „Vajon hitünk elég mély ahhoz, hogy meg tudjuk őrizni?” – tette fel a kérdést. Válaszolt is: „kedves testvéreim, a hit ösztönöz bennünket”. Meg kell maradnia Kaplonynak – nyomatékosította miután beszélt az Árpád-kori település történetéről, melyet bizony sok sorscsapás, így tatárjárás, sújtott. Ellenben mindenkoron sikerült megújulni, hitében – egyebek mellett a svábok betelepítésének köszönhetően – rendre megmaradnia. De nem úgy kell megmaradni, hogy az élet csak úgy van, hanem annak igazán, kegyelemben kell virágoznia – tette hozzá. Utalt arra, hogy Kaplony jelképe Európának, a kaplonyiak jelképei a keresztényeknek, az evangéliumot élő, az új embereknek. „Az élet egyre körmönfontabbá válik, mintha valakinek ebben lenne öröme, hogy ne legyen időnk semmire” – útmutatása szerint viszont kell szakítanunk időt bármikor az igazán fontos dolgokra. „A Szentírást szeretni kell” – mutatott rá arra, hogy mi is az igazán lényeges, és ennek: „ott kell lennie az életünkben”.

A szentmiseáldozat bemutatását követően a Jónucz Alfonz vezette házigazda plébániai énekkar, a Páter Szabó Dömjén Vegyeskarnak, Baumgártner Márk kántornak, illetőleg a több mint 110 esztendős fúvószenekarnak mondtak köszönetet az odaadó szolgálatért. Elhangzott az is, hogy a fúvószenekar tagságának szervezésében este felelevenítik a kirbáji bálok hagyományát. A kultúrotthonban ma, azaz szombaton 21 órakor kezdődő alkalomra mindenkit szeretettel várnak. Az ünnepi szertartás énekszóval, közte Nemzeti imánk eléneklésével zárult. Sort kerítettek továbbá a hívek által hozott liliomok megáldására is.

Árusok valóságos hada várta a miséről érkezőket, akik a tűző napsütésben a híresen ízletes kaplonyi kirbáji ebédhez siettek.