Fenyegetőzve ünnepeltek

A román zászló ünnepe alkalmából Nagykárolyban is illő rendezvényt tartottak. Rátelepedett azonban az alkalomra a város Daniela Ciută-ja. A Nagykárolyi Polgármesteri Hivatal égisze alatt szervezett eseményen a városvezetőséget bírálta, majd a Brassó, Kovászna és Hargita megyéből érkezett vendégeivel a városháza elé vonult.

A román katonai emlékmű előtti spontán beszédében Daniela Ciută azt állította, hogy Nagykárolyban a helyi önkormányzat betiltotta a román zászlót, s megtiltotta, hogy díszzászlót emeljenek. (Mint ismeretes, a tanács nem fogadta el az emelésről szóló határozattervezetet, hiszen – ahogyan el is hangzott – jelenleg is több díszzászlótartó van a katonai emlékművet körülölelő téren. Arról is szó esett azon a tanácskozáson, hogy a központi kereszteződésbe emelt díszzászló létesítése akár balesetveszélyes is lehet, mindezt szakember kellene véleményezze. Felmerült, hogy fognak díszzászlót állítani, ám annak helyéről előbb a testület frakciói egyeztetnek, s nem „magánakció” keretében hozzák lépéskényszerbe a tanácsot.)

A vendégeivel a központon át a régi városháza előtt lévő Mihai Eminescu-mellszoborhoz vonultak – ott újfent a városvezetőséget bírálták –, majd átmentek a jelenlegi városházára. Díszzászló-állítási kérelmüket, petíciójukat beiktatták a hivatalban, és az egyik vendégével Kovács Jenő nagykárolyi polgármesterhez is bekérezkedett Daniela Ciută. Az elöljáró fogadta őket, és igyekezett elmagyarázni, miként működik Romániában egy önkormányzati döntéshozó-testület, azonban mivel több alkalommal is fenyegették – Mihai Tîrnoveanu felvetette, hogy most kevesen vannak, ám ha szükségesnek ítélik meg, jönnek majd többen is, akár több ezren –, kérte őket, hagyják el az irodáját. Le is siettek, s a hivatal előtti téren a polgármester által mondottakat „picit” megfűszerezve elújságolták. Szégyen! Szégyen! – skandálták a vendégek, majd elvonultak.

Kovács Jenő polgármester érdeklődésünkre elmondta: – „A tegnap jóváhagytam azt a kérvényt, amelyben a mai felvonulásra engedélyezését kérték. Azt azonban sérelmezem, hogy megpróbáltak engem az irodámban úgymond sarokba szorítani, hogy én nem engedélyezem a díszzászló-létesítést. Ez hazugság! Meg vagyok arról győződve, hogy ha a tanácsbeli frakciók egyeztetnek, találhatnak megfelelő helyszínt, s akkor az erről szóló javaslatot meg is fogják szavazni. Akkor felállítanak egy újat, mint ahogy jelenleg is több van a városban…. Fenyegetésnek veszem az úriember kijelentését, miszerint majd többen jönnek vissza. Állunk elébe.”

Megyeri Tamás Róbert

a szerző megj.: Nem érdemes nagy feneket keríteni Daniela Ciută újabb magánakciójának. A felvonulókhoz a nagykárolyiak nem csatlakoztak, még a román hazafias szervezetek sem. Mindössze ha féltucatnyi károlyi és vidékbeli vonult velük. A vendégek érezhetően nem igen ismerték az itteni valóságot, talán ők úgy hallották, hogy Nagykárolyban csak suttogva lehet románul beszélni, illetve a többi Daniela Ciută-féle híradásból szereztek tudomást e településről. Ha észrevették, minden bizonnyal megelégedetten vehették tudomásul, hogy Nagykárolyban megnevezett hölgy magánkezdeményezéseinek hála immár nem kizárólag magyarul szerepel a „kürtős kalács” felirat, s a Petőfi előtt tisztelgő emléktáblán is nagyobb betűkkel szedve, és természetesen románul szerepel ama bizonyos versrészlet.

2345