Közös a felelősség

Ugyan komoly, ha úgy tetszik, sorsdöntő kérdésekről ejtettek szót, korántsem lehetne búskomornak vagy feszélyezettnek nevezni a Királyhágómelléki Református Egyházkerület lelkipásztorainak, a Partium magyar önkormányzati elöljáróinak és parlamenti képviselőinek tanácskozását. A csütörtökön Nagykárolyban megtartott alkalmat már-már az egészséges derűlátás jellemzi a leginkább. Például Forró László püspökhelyettes ekként összegezte Kelemen Hunornak, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség szövetségi elnökének a politikai tájékoztatását: könnyű nem lesz, jobb nem várható, de mégsem reménytelen a helyzet.

A nagykárolyiak által zöldházként emlegettetett hajdani gyülekezeti teremben a vártnál is többen gyűltek össze. Az egyeztetés alaphangját Dénes István generális direktor igemagyarázata adta meg. „Mi az az örökség, amit magad után hagysz?” – fogalmazta meg, hogy mely kérdésre kell egész életünk során keresnünk a választ. „A lehető legteljesebb magyar képviselet elnyerésének elsődleges feltétele a politikai közbizalom helyreállítása” – a kezdeményező szervezet, a lelkipásztori kar ekként fogalmazta meg a találkozó szükségességét. „Az előttünk álló 2016. esztendő az önkormányzati- és parlamenti választások éve” – tették hozzá meghívójukban.

Kettős értelemben is házigazdaként üdvözölte a tanácskozókat Kovács Jenő nagykárolyi polgármester, egyben a Nagykároly-belvárosi egyházközség főgondnoka. Dicsekedni akart – vallotta be, és ezért is hívta az európai uniós támogatás révén megújult, és átalakított egykori gyülekezeti házba az egyeztetés részvevőit. Immár szociális központként is működik a létesítmény. Fontosnak nevezte, hogy a településvezetők megértsék a lelki vezetőket, és ez fordítva is megtörténjen.

Mit sikerült már megoldani, és mi maradt még hátra? – kérdezett rá Csűry István püspök. A Bibliafordító Károli Gáspár földjén, azaz Nagykárolyban ki kell jelentenünk, hogy sok szép eredményünk is van, de még szebbek lennének ezek, ha valahogy tudatosabban állnánk hozzá – tette hozzá. Istenes emberekre van szükség, mégpedig olyanokra, akik együtt akarnak dolgozni. Mindennek az eléréséhez nyíltan és őszintén kell beszélnünk. De a hatékonyabb kommunikáción túl nem kell megijednünk az új szempontoktól sem. Továbbá nagyon fontos a kölcsönös tisztelet – sorolta a KREK lelki vezetője. A hogyannak kell a legfontosabb kérdésnek lennie, és ennek érdekében a szabályokat be kell tartani, még akkor is, ha úgy tűnik, hogy mások nem akként cselekednek. Isten nem hagyott el bennünket! – fogalmazta meg a legelemibb bizonyosságot. Kérte ugyanakkor a paptársait, hogy ezt az eszmét kövessék igehirdetéseikben is: Isten realitásáról szóljanak, és nem holmi absztrakt dolgokról.

Egymásrautaltság – Kelemen Hunor szövetségi elnök beszéde alapfogalmaként ezt határozta meg. Nem titkolta, hogy van baj – mégpedig elég. A politikában az üzenetek leegyszerűsödnek, egyre kevesebb helye van az árnyalatoknak, minden vagy fehér, vagy fekete. Sok az ígéret, de keveset tartanak be. Ilyen körülmények között pedig kevésé tud hatékony lenni a kisebbség érdek-képviseleti törekvése. Mérföldkő lesz a 2016-os esztendő, és a sikeresség egyik záloga a jelöltválasztás. A szövetségi elnök áttekintőjében kérte az egyházak segítségét is ehhez a folyamathoz, a megfelelő jelölt megtalálásához. A közvélemény-kutatások alapján az érdekképviseletet sikerülhet megőriznünk, és akkor talán ismét felmerülhet a kormányzati szerepvállalás is. Megemlítette ugyanakkor, hogy a nagyvilág jelenségei – így a migránsválság a nacionalizmus megerősödését vonhatják maguk után, ami óhatatlanul előnytelen a kisebbségek számára. Éppen ezért kérik a többség-kisebbség megállapodást, amelyben Románia garantálja, hogy a már elért jogokat a későbbiekben nem lehet megcsorbítani.

Szabó Ödön képviselő, a tanácskozás egyik moderátora arról szólt, hogy azzal lehet összefogni, aki ezt akarja. A lelkészek közössége nevében Farkas Zsolt közigazgatási előadótanácsos rámutatott, hogy sem annak a papnak, sem annak a közéleti vezetőnek nem sikerülhet megszólítania a közömbösöket, aki hat napon át láthatatlan, a hetediken pedig érthetetlen. Kovács Péter, a Szövetség ügyvezető elnöke arról beszélt, hogy az elvi és a gyakorlati célok között igyekeznek egyensúlyt teremteni. Török László nagyszalontai polgármester elöljárótársai nevében szólalt fel. Több megértést, több támogatást kért – mint mondta, valósággal felettük lebeg Damoklész kardja. Jóhiszeműen elkövetett tetteiket bármikor rideg számonkérés követheti – ráadásul a közösségi megbecsülést sem tudhatják maguk mögött. Kereskényi Gábor képviselő, szatmárnémeti polgármesterjelölt a találkozó tényének örül, mint kifejtette a közösség ezt, az egymással való egyeztetést várja el tőlünk.

Szó esett az elakadt restitúcióról, így annak az egyik partiumi jelképéről, a zilahi Wesselényi-kollégiumról. Antal János előadótanácsos fel is sorolta, hol mire lenne jogosult az egyház, ám egyelőre nem történt meg a visszaszolgáltatás. Több szempontból is megvilágították a református kórház kialakításának szükségességét – többek között így tett Cseke Attila képviselő, korábbi egészségügyi miniszter is.

A kiásott árkok feletti egységesítés; a lelki szétfejlődés megállítása – ilyen gondolatébresztő beszédek is elhangzottak a jó étvággyal elfogyasztott szeretetvendégség előtt a résztvevők által többször is hasznosnak mondott egyeztetésen.