Adósság nélkül

Várakozáson felülire sikeredett a mögöttünk lévő év – értékelte gazdasági szempontból 2019-et Bekő Tamás nagykárolyi városmenedzser (képünkön). Hozzátette, annak ellenére kiváló évet tudhatunk magunk mögött, hogy az előjelek bizony nem ezt mutatták. „Június-július elején el voltunk keseredve” – vallotta be.

„Nagykároly város gyakorlatilag nulla adósságállománnyal kezdheti az új esztendőt” – tudatta a városmenedzser. Mindez persze a két nagy költségvetés-kiegészítésnek köszönhető: „Az előző kormánytól 4 millió lejt kaptunk, míg a mostanitól 700 ezret. Gyakorlatilag ezek a pénzek mentették meg a mi szempontunkból 2019-et. Ez eredményezte azt, hogy az elmúlt év várakozáson felülire sikeredett” – foglalta össze.

A saját jövedelmek tekintetében is jó évet zárt a város: „Körülbelül 97-98 százalékban teljesítettük a saját bevételeinket, mármint az előirányzotthoz képest. Ez számszerűleg 27,4 millió lejt jelent. Ebben a vonatkozásban be vagyunk határolva, hiszen a nagy adóssággal rendelkező cégek csődeljárás alatt vannak… Persze nem mondtuk le az azoktól származó a bevételekről sem, de kevéssé valószínű, hogy azok be fognak érkezni a városkasszába. Hogy úgy mondjam: nagy meglepetés lenne, ha onnan érkezne pénz. Vélhetően ez az a nagyságrend, amelynek a teljesítésére mi képesek vagyunk. A korábbi évhez képest mintegy 10%-os növekedést jelentenek ezek a számok” – tudatta a városmenedzser.

Kifejtette: „Összességében elmondható, hogy jó volt az adóbehajtás folyamata, ugyanakkor természetesen az adózási kedv és az adózási fegyelem is jelentős. 2020-ban persze szeretnénk ezen picit srófolni, és ez valószínűleg sikerül is, hiszen ebben a bevételtípusban benne van a jövedelemadó helyben maradó része. Tehát a 27,4 millióból, amit saját jövedelemként tüntetünk fel a törvény előírásainak megfelelően, 15,3 millió helyben marad, ami a tulajdonképpeni visszaosztás. A jövedelemadó 60 százaléka marad helyben. A különbség az, amit az adóhivatal hajt be a helyi adók és illetékek révén. A visszaosztott pénzmennyiség valószínűleg 2020-ban jelentősebb lesz, mégpedig legalább öt százalékkal. A 2020-as költségvetés szerint az eddigi 60% helyett 63 százalék marad az önkormányzatoknál, azaz a gyakorlatban ez öt százalékos növekedést jelent. Amennyiben feltételezzük, hogy ugyanannyi foglalkoztatott lesz 2020-ban is Nagykárolyban, mint 2019-ben volt, ugyanannyi a bérük, és ugyanakkora az adóbehajtás mutatója, akkor ez már startból öt százalékos többletjövedelmet jelenthet számunkra. Persze ha nagyobb lesz foglalkoztatás, ha magasabbak lesznek a bérek – és a munkáltatók be is fizetik a munkabér adóit –, ha több adólej érkezik be, akkor még nagyobb lesz a különbség. A helyi adók, illetékek tekintetében elmondhatjuk, hogy körülbelül 2-3 százalékos növekedés tűnik valószínűnek jelen pillanatban, mert bizonyos típusú adók, illetve illetékek öt százalékkal emelkednek kormányzati döntés értelmében. Az emelkedés azonban nem vonatkozik minden adófizetőre” – avatott a részletekbe Bekő Tamás városmenedzser.

Summázatként elmondta: 2020-ra vonatkozóan valószínűsíthető, hogy a 2019-es saját bevételi szintet tudják majd tartani, sőt akár növelni is.

Beszélgetésünk alkalmával már várták az országos költségvetés részleteit, hogy az alapján megszülethessen a megyei, majd a helyi is. Érdeklődésünkre a városmenedzser elmondta, hogy az éves büdzsé előrelátható része az egész mintegy 60%-át jelenti. A fennmaradó 40% értelemszerűen rendkívül fontos. Utóbbi azon múlik, hogy mennyit kap az önkormányzat a fogyatékkal élők gondozóinak bérezésére, mennyit kapnak a tanügyre stb.

beko tamas

„Bízhatunk abban, hogy az idei költségvetés elfogadható lesz. A 2019-es gazdasági mutatók nagyon kedvezően alakultak. Az adósságállományunk nagyon-nagyon lecsökkent. Így például a fogyatékkal élők gondozóinak a bérei napra pontosan ki vannak fizetve, még a szabadságpénzük is, ami korábban még soha nem történt meg” – emelte ki a szakember. „Sok pénz ment a tanügyre, a működési költségekre körülbelül 3,6 millió lej. Ez is egy csúcs, soha nem volt még ilyen sok. A diákok ösztöndíjait kifizettük, több mint 200 ezer lejnyi jutalmat adtunk át. Úgy érzem, hogy a tan-ügy számára is jelentős összegeket sikerült átcsoportosítani. Persze ez soha nem elég, jövőre megpróbálunk még többet erre a célra fordítani” – ígérte meg Bekő Tamás városmenedzser.

Megjelent a Nagykároly és Vidéke
térségi hetilap 2020. január 9-ei számában