400 000 lej a sérült gyermekekkel foglalkozó civil szervezeteknek

A MOL Románia és A Közösségért Alapítvány meghirdette a 10. MOL Gyermekgyógyító Programot, amely olyan civil szervezeteknek nyújt támogatást, melyek beteg vagy fogyatékkal élő gyermekek számára tartanak élmény- vagy művészetterápiás foglalkozásokat. A pályázatok benyújtásának határideje 2018. október 12.

A MOL Gyermekgyógyító Díjat a bukaresti Gyermekek Szíve Egyesület vehette át.

a (2)

A 10. MOL Gyermekgyógyító Program meghirdetésére a kolozsvári Sétatéri Kaszinóban került sor. A rendezvényen az előző évben nyertes egyesületek közül 20 bemutatta a 2017. december és 2018. augusztus között megvalósított pályázatok eredményeit.

Kilenc hónapon keresztül közel 800 beteg és fogyatékkal élő gyermek részesült művészetterápiákban (zene-, tánc- és mozgásterápia, agyagozás, fényképezés és digitális technológiák); szabadtéri foglalkozások során alkalmazott élményterápiákban; állatasszisztált terápiákban; emocionális terápiákban (szerepjátékok, mozgás- és játékterápia, érintésterápia), valamint szenzoros stimulációban. A terápiás beavatkozások hozzájárultak a gyermekek és hozzátartozóik életminőségének javításához.

A rendezvényen bemutatták a 3. MOL Gyermekgyógyító kupa eredményeit is. A nagyenyedi Hip-Tep Egyesület szervezésében zajló egyedülálló országos lovasterápiás verseny fontos szerepet tölt be a fogyatékkal élő és beteg gyermekek integrációjában.

„Lenyűgöz a támogatott civil szervezetek nagylelkűsége, kreativitása, valamint a beteg vagy fogyatékkal élő gyermekek és családjaik életminőségének javítása érdekében végzett kitartó munkája. Alkalmam volt rövid betekintést nyerni a 2017-es kiírás során támogatott 21 egyesület némelyikének tevékenységébe, így tanúja lehettem a szakemberek önzetlen, szavakba nehezen önthető erőfeszítéseinek. A MOL Románia tíz éve támogatja a Gyermekgyógyító program keretében nyertes projektek megvalósítását. Örülünk, hogy segíthetjük azon egyesületek munkáját, amelyek olyan gyermekek és fiatalok számára szolgálnak reményként, akiknek talán a legnagyobb szüksége van erre” – nyilatkozta Camelia Ene, a MOL Románia ügyvezető igazgatója.

Az ötödik alkalommal kiosztott MOL Gyermekgyógyító díjat 2018-ban a bukaresti Gyermekek Szíve Egyesület vehette át, a 9. kiírás során legjobban megvalósított pályázatért. Az Egyetlen gyermek se maradjon magára a kórházban című pályázatban szakképzett önkéntesek érintésterápiában részesítették a fővárosi Maria Sklodovska Curie sürgősségi kórház újszülött, intenzív osztályára beutalt, súlyosan beteg újszülötteket. A pályázat nagy sikerére való tekintettel – több mint 3.000 önkéntes jelentkezett – a tevékenységet szeretnék kiterjeszteni Temesvárra és Kolozsvárra is. A Gyermekek Szíve Egyesület mostanáig egyetlen alkalommal nyert támogatást a MOL Gyermekgyógyító Programban, a 2017. évi kiírásban.

A díjazott szervezet teljes pályázati támogatást nyert 25.000 lej értékben, továbbá jogosulttá vált arra, hogy egy tagot küldjön az idei kiírás pályázatait elbíráló zsűribe.

„A Programban alkalmazott előfinanszírozási eljárás biztosítja a pályázatokban tervezett terápiás foglalkozások megvalósítását. Ennek a módszernek megfelelően a zsűri által javasolt támogatásokat kezdettől fogva a nyertes pályázók rendelkezésre bocsátjuk. Az elszámolást a szakmai beszámolóval együtt a pályázatok befejezése után kell benyújtani. Munkatársaink egész évben az érdeklődők és a pályázó egyesületek rendelkezésére állnak és felvilágosítással szolgálnak minden felmerülő kérdéssel kapcsolatban” – nyilatkozta András Imre, A Közösségért Alapítvány ügyvezetője.

A MOL Gyermekgyógyító Program keretében egy civil szervezet legtöbb 25.000 lej támogatást nyerhet előfinanszírozás formájában, amelyet 2018. december és 2019. augusztus között megvalósítandó pályázatra fordíthat. A pályázatok leadási határideje 2018. október 12. A támogatások összértéke 400 000 lej. A program előző kilenc kiírása során a MOL Románia 2 778 000 lej értékben nyújtott támogatást 169 nyertes pályázatban részt vevő, több mint 10 000 gyermek részére.

A MOL Gyermekgyógyító Programot A Közösségért Alapítvány szervezi, az anyagi alapokat pedig a MOL Románia biztosítja. A program tájékoztatója és az adatlapok letölthetők a www.pentrucomunitate.ro és a www.molromania.ro honlapokról.

A MOL-csoportról

A MOL-csoport egy integrált, nemzetközi olaj- és gázipari vállalat, budapesti központtal, mely 25 000 fős nemzetközi és dinamikus munkaerejével több mint 30 országában van jelen és több mint 100 éves iparági múlttal rendelkezik. A MOL kutatási és termelési tevékenységét több mint 75 éves szénhidrogén-ipari tapasztalat támogatja. Jelenleg 8 országban végez kitermelési tevékenységet és 13 országban rendelkezik kutatási eszközökkel. A MOL-csoport négy finomítót és két petrolkémiai üzemet működtet integrált ellátási lánc menedzsment keretében Magyarországon, Szlovákiában és Horvátországban, kiskereskedelmi hálózata pedig több mint 2000 töltőállomást számlál Közép- és Délkelet-Európa 10 országában

A MOL Romániáról

A MOL Románia a MOL-csoport egyik leányvállalata, ugyanakkor Románia egyik legjelentősebb olajipari vállalata, több mint 20 éves jelenléttel a hazai piacon. A MOL Románia gazdag termék- és szolgáltatás portfólióval rendelkezik az üzemanyag, kenőanyag, petrolkémiai termékek és bitumen forgalmazása területén. A vállalat 215 töltőállomást üzemeltet, valamint két üzemanyag-lerakatot Mezőtelegden és Gyurgyevóban (Giurgiu), valamint egy LPG terminált Mezőtelegden. A MOL Románia volt az első olyan olajipari vállalat Romániában, amely hűségprogramot indított; a MOL MultiBonus program 2 alkalommal nyert első helyezést a QUDAL romániai hűségprogramokat rangsoroló piackutatásában. 2017-től kezdődően a MOL Románia annak a NEXT-E projektnek része, amely 40 elektromos töltőállomás telepítését célozza. A MOL Románia aktív tagja a romániai közösségeknek egy olyan kiterjedt társadalmi felelősségvállalási platform révén, amely felöleli a Mentor, Gyermekgyógyító, Zöldövezet, Tehetségtámogató és a Jogosítvány a jövőhöz programokat. A körülbelül 250 alkalmazottat foglalkoztató MOL Románia székhelye Kolozsváron van, rendelkezik továbbá irodákkal Bukarestben és Aradon is.

A Közösségért Alapítványról

A Közösségért Alapítvány non-profit szervezet, amelyet 2008-ban Kolozsváron hoztak létre azzal a céllal, hogy a tehetség, a szorgalom, a tudás, a szolidaritás, a közösségben rejlő értékek kibontakozhassanak és hozzájáruljanak egy élhetőbb és humánusabb környezet kialakításához. Az Alapítvány céljait kulturális, oktatási, társadalmi, szabadidős, közösségi és sporttevékenységek szervezésének az elősegítésével, tehetséges gyerekek és fiatalok támogatásával próbálja megvalósítani, de oda kíván figyelni a beteg fiatalokra és gyerekekre, valamint az őket segítő szervezetekre is.

A MOL Gyermekgyógyító Program 9. kiírásában, 2017. december – 2018. augusztus között megvalósított pályázatokról

A bukaresti Gyermekek Szíve Egyesület közreműködésével megvalósított „Egyetlen gyermek se maradjon magára a kórházban” című pályázat révén szakképzett önkéntesek érintésterápiában részesítették a fővárosi Maria Sklodovska Curie sürgősségi kórház újszülött, intenzív osztályára beutalt, súlyosan beteg újszülötteket. A MOL Gyermekgyógyító díjat 2018-ban a bukaresti Gyermekek Szíve Egyesület vehette át a 9. kiírás során legjobban megvalósított pályázatért.

Az én terapeutám – szótlan barátom” című pályázatban a HorsEmotion Egyesület lovasterápiát, valamint kisállatok segítségével végzett nevelő jellegű szabadidős foglalkozásokat biztosított a Temesvári Gyermek Neuropszichiátriai Rehabilitációs Központban gondozott 25 gyermeknek.

A zilahi Prader Willi Románia Egyesület „Nevelő és emocionális fejlesztő klub a NoRo Központban” pályázata révén a szakemberek művészetterápiát ötvöztek oktató-fejlesztő tevékenységekkel a központot látogató ötven, ritka betegséggel született gyermek részére.

A besztercei Ártatlanok Alapítvány „Keressük meg a jó fényt kórházi fotózáshoz” című pályázatában „photovoice” technikát használtak, hogy a Beszterce-Naszód Megyei Sürgősségi Kórház gyermek osztályára beutalt gyermekek megtanulják felismerni és kifejezni betegségük és a család távolléte okozta fájdalmaikat, traumáikat.

A szatmárnémeti Langdon Down Transilvania Egyesület munkatársai művészetterápiás tevékenységeket (rajz, festészet, zene, tánc), valamint mozgásos fejlesztő gyakorlatokat ötvöztek „Down art” című pályázatukban.

A Kulcs Szociálpedagógusok Egyesülete (Marosvásárhely) által lebonyolított, „Művészetterápia kulináris alkotásokkal a Down kóros gyermekekért” című pályázat lehetőséget adott a kedvezményezett csoportnak, hogy a heti rendszerességgel megszervezett főzőműhelyeken kognitív és matematiaki készségeiket fejlesszék, ami önbizalmukat és társas kapcsolataikat egyaránt erősítette.

A bákói Fény Egyesület által megvalósított „A gyermekek és a színes érzések” pályázatban rajzzal, festészettel és digitális technológiák alkalmazásával segítettek érzéseik kifejezésében, életminőségük javításában a Fény Hospice ellátásában részesülő, gyógyíthatatlan betegségekkel küzdő gyermekeknek.

A Psy Serenitas Egyesület (Segesvár) munkatársai a „Drumming circle szenzoros és neuromotoros fogyatékkal élő gyermekek részére” című pályázatukban dobolással fejlesztették a sérült gyermekek kognitív, emocionális és szociális készségeit.

A kolozsvári Kory Francisc Sport Klub Egyesület által megvalósított „No Mountain Too High” pályázat keretében a Kolozsvári Látássérültek Speciális Iskola 15 tanulójának szerveztek sziklamászást a Tordai Hasadékban, ami alkalmat adott egyes félelmeik leküzdésére, illetve új készségek elsajátítására.

A Gyermekszív Alapítvány (Galac) zeneterápiával és emocionális fejlesztő műhelyekkel segítette elő harminc, Galac térségében élő, fejlődési zavarokkal küzdő gyermek érzelmi kifejező és kommunikációs készségét a „Nézd meg a lelkem színét” pályázat révén.

A gyergyószentmiklósi Salvator Alapítvány az „Örömhang(o)LÓ” pályázat III. részében a fogyatékkal élő gyermekek személyes autonómiájának növelését, valamint iskolai és szüleik, hozzátartozóik társas integrációjának elősegítését valósította meg a lovasterápiás tevékenységekkel.

A Terocart Academy Egyesület (Kolozsvár) által megvalósított „Művészetterápia a gyermek és serdülő emocionális zavaraiban” című pályázatban festéssel, szobrászkodással, digitális technológiák felhasználásával segítették elő a gyermek- és serdülőkori traumák, szorongások feldolgozását, az érzelmi feszültségek kifejezését.

A „Harmónia palliatív gondozásban részesülő gyermekeknek” pályázat megvalósításában a Nagyváradi Emanuel Egyetem zeneszakos, magiszteri tanulmányaikat folytató egyetemi hallgatók közreműködésével biztosítottak lehetőséget kikapcsolódásra és szereztek vidám perceket a Gavril Curteanu Megyei Kórházba utalt krónikus, progresszív vagy gyógyíthatatlan betegségekben szenvedő kiskorú pácienseknek.

A csíkszeredai Szent Anna Védencei Egyesület által megvalósított „Zeneterápiás készségfejlesztő foglalkozások tanulási zavarokkal és/vagy enyhe fogyatékkal küzdő gyermekek részére” című pályázat 14 iskolásnak segített társas és tanulási készségeik fejlődésében.

A Help Egyesület „Aqua musica – a zene belőlem fakad” pályázatában zeneterápiát és hidroterápiát kombináltak, ami a Sepsiszentgyörgyi Speciális Gimnáziumi Iskola 36 súlyos fogyatékkal küzdő tanulójának biztosított fejlődési lehetőséget kognitív, érzelmi és szociális síkon egyaránt.

A Dr. Alexandra Zugrăvescu Gyermekért és Családért Nemzetközi Alapítvány munkatársai által létrehozott játszószoba a kórházi tartózkodás monotóniáját rajzzal, festéssel és játékterápiával törte meg és tette elviselhetőbbé a tüdőproblémákkal küzdő kiskorú páciensek számára a „SMILE – játékszoba a Marius Nasta Intézet Tüdőgondozó Klinka Gyermek részlegén” című pályázatban.

A Romániai Máltai Szeretetszolgálat a kolozsvári Máltai Speciális Óvodához tartozó, neuromotoros készségeikben sérült gyermekek komplex rehabilitációs programját folytatta a „Segítsd lépéseiket” című pályázat második részében kutyaterápia segítségével, elősegítve a kisgyermekek motrikus, érzelmi és társas készségeik gyarapítását.

Az Elijah Egyesület Ruth Zenkert Szociális Kezdeményezés (Veresmart, Szeben megye) munkatársai művészetterápiát (fafestés, kollázs készítés, rajzolás) ötvöztek dráma- és szerepjátékokkal „Sorsokat színezünk” című pályázatukban a speciális nevelési igényű gyermekek integrációja érdekében.

A kolozsvári Yuppi Tábormozgalom Egyesület szabadtéri tevékenységek révén nyújtott felejthetetlen pillanatokat „A Yuppi kaland – cukorbajjal, gyermekkori ízületi gyulladással és rákkal küzdő serdülők részére szervezett kalandterápia a kötélkertben a 2018-as Yuppi táborok keretében” című pályázatban résztvevő krónikus vagy súlyos betegségben szenvedő gyermekeknek és hozzátartozóiknak.

A bukaresti Tandem Egyesület improvizációra és szerepjátékokra épülő személyiségfejlesztő, kommunikációs és emocionális fejlesztő műhelyeket szervezett az Austrului Speciális Gimnáziumi Iskola 12 látássérült tanulója részére a „Színházat játszunk” című pályázat keretében.

A Nagyváradi Hospice Emanuel Alapítvány által megvalósított „Az életed megváltoztatta a világot” című pályázat második része gyógyíthatatlan betegségben szenvedő gyermekeknek és hozzátartozóiknak biztosított pszichoszociális terápiás foglalkozásokat, amelyek a súlyos betegség és a várható rövid élettartam okozta trauma enyhítését célozták.

a (3)