Mátyás, nem Máté

Elöljáróban mondjuk el mindjárt: Mátyás napja február 24-én van, a magyar katolikusok ekkor tartják Szent Mátyás apostol ünnepét. Kivéve szökőévben! Akkor ugyanis február 25-én van Mátyás napja, mivel február 24-e a szőkőnap, amikor senki sem ünnepli a névnapját. Hogy miért pont február 24-e a szökőnap, és nem 29-e, mint sokan tévesen hiszik-gondolják, annak naptártörténeti okai vannak, ebbe most ne menjünk bele. A lényeg, hogy amikor idén február 25-én a napilapok azt írták, hogy „ma Mátyás napja van”, helyesen tették. Viszont hibáztak, amikor a héber eredetű névnek különböző idegen változatait megadva azt írták: a románban Matei a megfelelője. Mert bizony nem.

A Lévi nemzetségéből, Betlehemből származó Mátyás tudós ember volt. Krisztus tanítványai közé tartozott: követte Jézust „János keresztségétől fogva egészen mennybevétele napjáig”. Sorshúzással választották az apostolok közé, Júdás helyébe, hogy velük együtt „tanúskodjék Krisztus föltámadásáról” – olvashatjuk az Apostolok Cselekedetei első fejezetében. Születését a történészek az 1. század elejére valószínűsítik, halálát Kr. u. 80 körülre. A héber Mattityahu jelentése „az Úr ajándéka”, latinul Matthiasnak írták, ebből ered a román előnév is: Matia. A román nyelvű lexikonok, szótárak, beleértve a Wikipédiát is, ezt helyesen adják így megy. A közbeszéd viszont (főleg a sajtó és a botcsinálta történészek hada) Mateinak tudja, holott ez a magyar Máténak a román megfelelője. A szintén héber Mattanjahból származó Máté keresztnév – latinul Mattheus, görögül Matthaiosz, napja szeptember 21-én van – legismertebb viselője Szent Máté apostol, a bibliai Újszövetség egyik evangélistája, a vám- és pénzügyőrök, bankárok, vámosok védőszentje.

A román Matia és Matei már-már klasszikus összekeverése érhető tetten Mátyás királyunkra való hivatkozásokkor. Nemrég ünnepelte Kolozsvár magyar közössége születésének 577. évfordulóját, ahol 1443. február 23-án jött a világra. Vélhetően már másnap keresztvíz alá tartották, a kor szokásához híven, vagyis Szent Mátyás napján, ezért is kapta ezt a nevet. Hunyadi Mátyást számos román nyelvű szövegben Matei Corvinként látjuk viszont, holott valójában Matia Corvinnak kellene nevezni-írni. Hiszen Mátyásnak keresztelték, nem Máténak.

Dénes László

asa1