Szépen haladnak a börvelyi templom felújítási munkálataival

Felújítás alatt áll a börvelyi református templom. A munkálatok két szakaszban valósulnak meg. Először a templom belső szépül meg, majd a következő lépésben a templom külső része. A felújításhoz szükséges 200000 lejnyi összeg felét a román vallásügyi államtitkárság biztosítja, a fennmaradó részt pedig a helyi önkormányzat és a hívek adományából fedezik.

“Adakozó kedvvel állnak hozzá a börvelyi reformátusok a templom újjávarázsolásához. Az elmúlt időszakban szépen gyűlt adomány a 220 éves templom renoválására. Legutóbb 19 évvel ezelőtt végeztek nagyobb felújítási munkálatot az imádság házán, ám a falak vizesedése szükségessé tette az újabb javítást. A munkálatokat a Tarr Rag Bau Építővállalat munkatársai végzik. Hosszú ideje folyik már a munka, mivel először le kellett verni a belső és külső vakolatot, majd hagyni azt, hogy száradjanak a falak. Az elmúlt hetekben sikerült lebetonozni a padlót és a belső falakat újra vakolni. Hamarosan tovább folytatódnak a munkák. A falak egyrésze kap csak majd új színt. A boltívek díszes mintázata eredeti formájában marad meg. A régi templompadok közül a használhatókat újra színezik és visszateszik az istenházába. Csökkeni fog a férőhelyek száma, hiszen 500 helyett csak 400 személy tud majd a padokra leülni. Mivel az gyülekezet lélekszáma igencsak megcsappant az elmúlt száz évben, már indokolatlan több padot visszahelyezni” – mondta Kátai Tibor lelkipásztor.

A templom belső részével szeretnének még az idén végezni, a külső felújításhoz csak jövő ősszel fognának hozzá. Addig a falaknak is száradniuk kell, ugyanakkor arra elő kell teremteni még a pénzügyi alapot. A lelkipásztor pályázatot nyújtott be erre is, de még nem érkezett vissza pozitív elbírálás.

Börvely korán megtelepült falu, a Gutkeled birtok része volt. Első írásos említése 1216-ból származik. Minden valószínűséggel rég építhettek itt templomot, amit a XVI. században a református hitre áttért helybeliek tovább használtak. Ez a templom a mai helyén állhatott, de mivel nem történtek a templom alatt régészeti kutatások, ezt biztosan nem lehet alátámasztani. Nincsenek feljegyzések arról, hogy az miből és pontosan hol épült. A jelenlegi templomot a reformátusok 1802-1806 között építették Isten dicsőségére. Ma közel 1000 személy vallja magát reformátusnak a településen, akiket Kátai Tibor lelkész immár 10 éve pásztorol.

Forrás: nkre.ro