Van művészeti élet Nagykárolyban

Úgy általában a művészet küldetéséről, a kortárs, azaz a mában élő (hivatásos, avagy műkedvelő) művészek hivatásáról is szó esett a ProvinciArt Művelődési Egyesület mai kiállításmegnyitóján.

A rendezvény alaphangulatát az ezúttal ismét trióban felálló Acoustic Station adta meg. Szűcs József, Marius és Bogdan Georgescu zenei hitvallása után Kovács Jenő polgármester szólt méltatólag az egyesületről, annak tevékenységéről. Szorgalmazta ugyanakkor, hogy nyissanak a fiatalok felé, hogy őt, illetve úgy eleve a városvezetőséget többet nyaggassák azzal, hogy támogassa az egyesület tevékenységét. Példaként említette meg a fotóklubot.

Bogdan Georgescu, a nagykárolyi önkormányzat kulturális részlegének vezetője ismertette a továbbiakban az ezúttal kiállító művészeket, majd Sróth Ödön, a Kaffka Margit Művelődési Társaság vezetője egyenként szólt az alkotókról, illetve a mostani tárlatra elhozott alkotásokról. Replikázott is az elöljárónak: érzése szerint egy műhely, egy székhely birtokában tudnák a „provinciartosok” bevonni a fiatalokat, azokat felkarolni…

Az egyik alkotó szólt az amúgy aránylag kisszámú jelenlévőhöz. Kovács Emil Lajos eszmefuttatásában kontextusba helyezte a művészeti feladatát, szólt annak jelentőségéről. Ugyan nincs új a Nap alatt, de van mondandójuk, és ezt a művészet eszközeivel tudják kifejteni — nyomatékosította. Hozzátette: a képzőművészet továbbra is él, teszi a dolgát. Zárásként leszögezte: van művészeti élet Nagykárolyban.

Virginia Pișcoran, Fastus József és Lendvay Zoltán, illetőleg a meghívottjuk, Kovács Emil Lajos alkotásait, összese 65-öt január 17-éig lehet megtekintenünk a Károlyi-kastély földszinti kiállítótermében. Mindenki számára erősen ajánlott!