Sokat tanultak a ministrálásról

Negyedik-hetedik osztályos ministránsokat képeztek Nagyszokondon.

Első alkalommal szervezett ministránsképzést a Püspökség ifjúsági irodája negyedik-hetedik osztályos gyerekek számára november 16-án és 17-én, Nagyszokondon. Ebben a korosztály-intervallumban sokan ministrálnak, lelkesen, szívesen látogatják templomuk hittanórái mellett a szentmiséket is. A lelkesedésről pedig példát adtak a ministránsképzés alkalmával is: megmutatták hangjukat a közös éneklések alkalmával, hangosan mondták az imákat, odafigyeltek a történésekre.

Az ifjúsági iroda szándéka a képzéssel az ő esetükben első sorban a tudásátadás volt, így az első napon a szentmise részeiről hallhattak, játékos, könnyed formában liturgikus ismereteket szereztek, majd másnap kvíz segítségével adtak számot fejlődésükről. A képzés fő eseménye a szentmise volt, melyet Barta Barnabás ifjúsági és ministránslelkész mutatott be körükben. Minden résztvevőnek meg volt a feladata és mindenki aktívan részt vett a legszentebb áldozat bemutatásán. Barnabás atya, szentbeszédében a lelkesedésük megtartására kérte a gyerekeket, ugyanakkor pedig a példamutatásra otthon, társaik előtt. A ministránsok élete imádságos és példaadó – mondta, majd hangsúlyozta, szükség van a ministránsok szolgálatára.

A Halmiból, Mezőfényről, a nagykárolyi Kalazanci Szent József plébániáról, Batizról, Kökényesdről, Mikolából, Nagymajtényból, Sárközújlakról, Szatmárhegyről, a szatmárnémeti Kálvária és Szent Család plébániákról érkezett 32 gyerek közül sokan megvallották, amellett, hogy jól érezték magukat, sokat tanultak is. Ezentúl tudatosabban vesznek részt a szentmiséken, hiszen jobban megértették, mikor, mi történik. Többségük még nem vett részt katolikus gyermektáborokban, ifjúsági rendezvényeken, ezentúl azonban az ilyen találkozókra is elmennének.

Forrás: Szatmáriegyházmegye.ro