Nagyboldogasszony ünnepe

Szerdán 11 órakor kezdődnek a Nagyboldogasszony-búcsúmisék Erdődön, Túrterebesen, Szamosdarán, Nagymajtényban, Felsőbányán és Hosszúmezőn.

Nagyboldogasszony napja a magyarság ősi ünnepe, amikor Jézus szülőanyjának mennybemeneteléről emlékezünk meg.

2

A Katolikus Egyház számára kiemelt jelentőségű ünnep, mely az ősegyházig nyúlik vissza, és mely szerint Krisztus anyja, Mária, halálával osztozott Szent Fia dicsőséges feltámadásában: testben és lélekben egyaránt a Mennyországba jutott, mert testét angyalok kara emelte a mennyekbe. A népszokásban az ünnep előestéjén (vigíliáján) az emberek virrasztással várták a hajnalt, és Nagyboldogasszonyhoz így imádkoztak:

„Nyújts kezet Mária / nyiss kaput angyal, / hogy mehessünk a kerek ég alatt, / lobogó csillag felett az örök életre!”

A Szatmári Egyházmegyében a túrterebesi, erdődi, nagymajtényi, szamosdarai, felsőbányai és hosszúmezői templomok rendelkeznek Nagyboldogasszony titulussal. Búcsúmiséjükre az ünnep napján, augusztus 15-én, szerdán, tizenegy órától kerül sor. Túrterebesen a helyi kötődéssel rendelkező Turtureanu Róbert újmisés, máramarosszigeti segédlelkész; Erdődön Barta Barnabás püspöki titkár; Nagymajtényban Szmutku Róbert nagybányai esperes; Szamosdarán Orbán Mihály SJ, a Kálvária német közösségének plébánosa; Felsőbányán Hájtájer István, a nagybányai Krisztus Király egyházközség plébánosa; Hosszúmezőn pedig Linzenbold Szabolcs székesegyházi káplán mond majd szentbeszédet.

Várják a helyi és zarándok híveket az ünnepi szentmisékre!

3